NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay set interface ? Format: set interface [name=] [[relaymode=]enable|disable] [[maxhop=]heltal] [[minsecs=]heltal] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade hvor DHCP Relay Agent skal opdateres. relaymode - En af følgende værdier: enable: Aktiverer DHCP Relay Agent på denne grænseflade. disable: Deaktiverer DHCP Relay Agent på denne grænseflade. maxhop - Det maksimalt tilladte antal hop for en DHCP-pakke før den ignoreres og ikke videresendes længere. minsecs - Det mindst tilladte antal sekunder efter start som skal vises i en DHCP-pakke, før den vil blive sendt til en DHCP-server på den globale liste. Bemærkninger: Indstiller globale parametre til konfiguration af DHCP Relay Agent. Eksempel: set interface "LAN-forbindelse" enable 16 4 Kommandoeksemplet aktiverer DHCP Relay Agenten til at arbejde på standard-LAN-grænsefladen med et maksimalt antal hop på 16 og en værdi på 4 sekunder fra start.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SET / INTERFACE

netsh routing ip relay set interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Opdaterer konfigurationen af DHCP Relay Agent p? gr?nsefladen. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh ras aaaa help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall delete
Sletter firewall-konfiguration.
netsh routing ip nat show interface
Viser NAT-konfigurationen p? den angivne gr?nseflade.
netsh interface portproxy show v6tov6
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til en anden IPv6-port.
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen med protokolfiltre.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Opdaterer konfigurationen af DHCP Relay Agent p? gr?nsefladen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/set/interface.htm
0.14
19612

Deactivate the Windows 11 grouping in the file explorer!

 /

Can I continue to use the alternative run dialog on Windows 11?

 /

Wo ist der Leistungsindex in Windows-10 (Experience-Index, PC Bewertung)?

 /

Die Kategorie Test Tools für Windows auf Software OK!

 /

Windows x64 Betriebssysteme, was dat?

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

Can I set PDF as the default printer for Windows 11?

 /

Was ist tracert.exe?

 /

Drucker Dienst anhalten, deaktivieren auf Microsoft Server 2019, 2016, ...!

 /

Wo befindet sich der reale Ordner-Pfad zum Desktop in Windows 8 (8.1, 10)?

 /

Change date, time for files and folders via command prompt commands!

 /

Recycle-Bin, delete with and excluding confirmation on Windows 11!

 /