NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ relay ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay set interface ? Kullanım: set interface [name=] [[relaymode=]enable|disable] [[maxhop=]tamsayı] [[minsecs=]tamsayı] Parametreler: Etiket Değer name - DHCP Aktarma Aracısı'nın güncelleştirileceği arabirimin adı. relaymode - Aşağıdaki değerlerden biri: enable: Bu arabirim için DHCP Aktarma Aracısı'nı etkinleştirir. disable: Bu arabirim için DHCP Aktarma Aracısı'nı devre dışı bırakır. maxhop - Bir DHCP paketinin bırakılmasından ve daha fazla aktarılmamasından önceki izin verilen en çok atlama sayısı. minsecs - Genel listede listelenen bir DHCP sunucusuna gönderilmeden önce bir DHCP paketinde görünmesi gereken önyükleme süresinden izin verilen en az süre (saniye). Açıklamalar: DHCP Aktarma Aracısı yapılandırması için genel parametreleri ayarlar. Örnek: set interface "Yerel Ağ Bağlantısı" enable 16 4 Örnek komut, en çok 16 atalama sayısıyla ve önyükleme süresinden en az süre için 4 saniye değerini kullanarak varsayılan yerel ağ arabiriminde DHCP Aktarma Aracısı kullanımını etkinleştirir.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SET / INTERFACE

netsh routing ip relay set interface - Windows 2000/XP - Komutları DHCP aktar?m arac?s? yap?land?rmas?n? arabirim üstünde güncelleştirir / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh ras aaaa help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh firewall delete
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? siler.
netsh routing ip nat show interface
Belirtilen arabirim için NAT yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface portproxy show v6tov6
IPv6 ba?lant?lar?n? başka bir IPv6 ba?lant? noktas?na proxy ile ba?lamak için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip show filter
?letişim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
DHCP aktar?m arac?s? yap?land?rmas?n? arabirim üstünde güncelleştirir / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/set/interface.htm
0.14
20900

Speichern der Desktop Icon Positionen, Layouts Windows 11, 10, ... Tools!

 /

Would be happy to distribute the DesktopOK software automatically at our school (/silent)!

 /

Where are fonts stored in Windows 11 and 10 and the font folder location?

 /

Powerful sysdm.cpl ,3 command in Windows 10 / 11!

 /

In Windows 10 den integrierten PDF Drucker Treiber installieren!

 /

Corona KO is a little 3D time game for Windows 11, 10, ... and MS Server OS!

 /

Change the CPU to 64 bit via CMD, is that possible?

 /

The accurate determination of the CPU frequency, exactly!

 /

Text editing program and text editor, what's the difference?

 /

Many settings via the Action Center in Windows 10/11!

 /

Einzelne Cookies im Firefox löschen, Beispiel!

 /

The stopwatch window menu is annoying when the clock is reduced!

 /