netsh routing ip relay set interface - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ relay ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay set interface ? Kullanım: set interface [name=] [[relaymode=]enable|disable] [[maxhop=]tamsayı] [[minsecs=]tamsayı] Parametreler: Etiket Değer name - DHCP Aktarma Aracısı'nın güncelleştirileceği arabirimin adı. relaymode - Aşağıdaki değerlerden biri: enable: Bu arabirim için DHCP Aktarma Aracısı'nı etkinleştirir. disable: Bu arabirim için DHCP Aktarma Aracısı'nı devre dışı bırakır. maxhop - Bir DHCP paketinin bırakılmasından ve daha fazla aktarılmamasından önceki izin verilen en çok atlama sayısı. minsecs - Genel listede listelenen bir DHCP sunucusuna gönderilmeden önce bir DHCP paketinde görünmesi gereken önyükleme süresinden izin verilen en az süre (saniye). Açıklamalar: DHCP Aktarma Aracısı yapılandırması için genel parametreleri ayarlar. Örnek: set interface "Yerel Ağ Bağlantısı" enable 16 4 Örnek komut, en çok 16 atalama sayısıyla ve önyükleme süresinden en az süre için 4 saniye değerini kullanarak varsayılan yerel ağ arabiriminde DHCP Aktarma Aracısı kullanımını etkinleştirir.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SET / INTERFACE

netsh routing ip relay set interface - Windows 2000/XP - Komutları DHCP aktar?m arac?s? yap?land?rmas?n? arabirim üstünde güncelleştirir / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh ras aaaa help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh firewall delete
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? siler.
netsh routing ip nat show interface
Belirtilen arabirim için NAT yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface portproxy show v6tov6
IPv6 ba?lant?lar?n? başka bir IPv6 ba?lant? noktas?na proxy ile ba?lamak için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip show filter
?letişim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

DHCP aktar?m arac?s? yap?land?rmas?n? arabirim üstünde güncelleştirir / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/set/interface.htm
0.186
20900

Explanation of the Windows 12 Classic Desktop Clock!

 /

Connect to a Remote Registry, how to for Windows?

 /

Kann DesktopOK in der Firma ohne Adminrechte das Symbol-Layout speichern?

 /

Warnhinweise auf den Schachteln!

 /

Wie kann ich Dateien und Ordner aus der Dateizeit-Liste entfernen?

 /

In Windows 10 und 8.1 virtuelle Laufwerke wie z.B. ISO-Images oder VHD-Laufwerke mounten!

 /

Can I pin programs on Win7 Taskbar (unpin)?

 /

Kann DesktopOK die Bildschirmauflösung beider Bildschirme in der Überschrift verwenden?

 /

Ordnergröße im Windows 7 Explorer anzeigen lassen, bzw. die Verzeichnisgröße und Dateianzahl in einer Spalte?

 /

Optionally exclude hard links and soft links, for what?

 /

Harry Potter magic wand for the Windows desktop!

 /

Eine Alternative zum Ausführen Dialog von Windows mit extra Funktionen!

 /