netsh routing ip relay - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ relay

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler. delete - Bir yapılandırma girişini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - Geçerli içeriğe karşılık gelen yönlendirme iletişim kuralını yükler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY

netsh routing ip relay - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ip relay' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.
netsh interface ipv6 renew
IPv6 arabirimlerini yeniden başlat?r.
netsh routing ip set scope
Bir çok noktaya yay?n kapsam?n?n ad?n? belirler.
netsh ras aaaa show accounting
Geçerli hesap sa?lay?c?s?n? gösterir.
netsh firewall set allowedprogram
Güvenlik duvar? taraf?ndan izin verilen program
netsh routing ip ospf add protofilter
OSPF iletişim kurallar? süzgecini ekler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh routing ip relay' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay.htm
0.171
16833

DesktopOK only as Unicode from version 4.63!

 /

Anfragen und Anregungen die noch nicht Implementiert sind?

 /

Neue Explorer Tab im Quad-Explorer!

 /

Was ist das exFAT Formatierung in Windows-10 (8.1/7)?

 /

See total folder duration mp3 file and video in explorer on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Optional Hardlinks und Softlinks ausschließen, wofür?

 /

Create on the fly one or multiple non-compressible files!

 /

The desktop clock with glass texture Transparent as in Adobe Photoshop!

 /

Use right, left, middle mouse button as clipboard friend!

 /

Kann Auto Hide Mouse Cursor Free immer minimiert starten?

 /

Windows 10 is getting slower, why?

 /

How can I change user passwords in Windows 7 and 8.1 without knowing current password?

 /