NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY

netsh routing ip relay - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ip relay'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface ipv6 renew
Genstarter IPv6-gr?nseflader.
netsh routing ip set scope
Angiver navnet p? et multicast-omr?de.
netsh ras aaaa show accounting
Viser den aktuelle logf?ringsprovider.
netsh firewall set allowedprogram
Indstiller firewall-tilladt programkonfiguration.
netsh routing ip ospf add protofilter
Tilf?jer OSPF protokolfilter.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh routing ip relay'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay.htm
0.312
15762

Bug with time zones / summer time!

 /

Change a user account type using Command Prompt line on Windows 10! 

 /

Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, how to enable/disable and/or adjust?

 /

Zusätzliche Uhren in der Windows 8.1 / 8 Taskleiste!

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

What is an Office Product Key Card?

 /

Was ist FTPS, SFTP, FTP?

 /

Windows-8 / 8.1 downloaden und testen, Version auf Deutsch!

 /

Use ms-settings:sound command to set the sound for Windows 10!

 /

Geschwindigkeit Mobile Daten LTE/4G/2G/E am Samsung Galaxy anpassen?

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

Mein PC ist zu heiß, was soll ich machen?

 /