NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show global - Viser global konfiguration af DHCP Relay Agent. show ifbinding - Viser IP-adressebindinger for grænseflader. show ifconfig - Viser DHCP Relay Agent-konfiguration pr. grænseflade. show ifstats - Viser DHCP Relay Agent-statistik pr. grænseflade. show interface - Viser den grænsefladespecifikke konfiguration af DHCP Relay Agent.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW

netsh routing ip relay show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show loglevel
Viser det globale logf?ringsniveau.
netsh ras add link
F?jer til listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
netsh firewall set portopening
Indstiller firewall-portkonfiguration.
netsh routing ip ospf delete interface
Fjerner OSPF fra den angivne gr?nseflade.
netsh lan delete profile
Sletter en LAN-profil fra en eller flere gr?nseflader
netsh routing ipx sap set interface
Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show.htm

0.077

How to start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Windows 10 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /

The file associations on Windows 8.1 Metro applications are frustrating!

 /

In PowerPoint still the original creation time appears!

 /

Mein Samsung Notebook lädt das Akku nur zu 80%, warum?

 /

Program parameters eg Windows Command line options!

 /

Vorderseiten, Rückseiten Sortierung, Duplex PDF Scannen und Drucken!

 /

MS-Excel Euro Summe berechnen lassen, aber wie?

 /