NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » delete » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan delete profile ? Format: delete profile [interface=] Parametre: interface - navnet på grænsefladen Bemærkninger: Parameteren interface er obligatorisk. Profilen bliver kun slettet fra den angivne grænseflade. Eksempler: delete profile interface="Lokal netværksforbindelse"

NETSH / LAN / DELETE / PROFILE

netsh lan delete profile - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en LAN-profil fra en eller flere gr?nseflader / Windows 2000/XP
netsh, lan, delete, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh routing ip ospf show
Viser oplysninger.
netsh p2p group
?ndringer til 'netsh p2p group'-konteksten.
netsh routing ipx show service
Viser IPX-tabel til tjeneste.
netsh routing ip autodhcp dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Opretter en point-to-point-tunnel af typen IPv6-in-IPv4.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/delete/profile.htm
0.031

XP Compatibility mode SP1, SP2, SP3 under Windows 10?

 /

Problem, PDF preview does not work for me with Q-Dir 4.15 x64?

 /

How to enable or disable Windows 8 password query when resuming from sleep mode?

 /

Text Bearbeitungsprogramm und Text Editor, wo ist der Unterschied?

 /

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /

Option, mit der man Verzeichnisse sperrt?

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /

Help, the Windows 8 / 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /