NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » delete » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan delete profile ? Format: delete profile [interface=] Parametre: interface - navnet på grænsefladen Bemærkninger: Parameteren interface er obligatorisk. Profilen bliver kun slettet fra den angivne grænseflade. Eksempler: delete profile interface="Lokal netværksforbindelse"

NETSH / LAN / DELETE / PROFILE

netsh lan delete profile - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en LAN-profil fra en eller flere gr?nseflader / Windows 2000/XP
netsh, lan, delete, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh routing ip ospf show
Viser oplysninger.
netsh p2p group
?ndringer til 'netsh p2p group'-konteksten.
netsh routing ipx show service
Viser IPX-tabel til tjeneste.
netsh routing ip autodhcp dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Opretter en point-to-point-tunnel af typen IPv6-in-IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en LAN-profil fra en eller flere gr?nseflader / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/delete/profile.htm
0.233
16360

How to remove the classic desktop clock (uninstall)?

 /

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /

How to start DirectX diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Das Explorer Spaltenchaos - Eine unendliche Geschichte?

 /

Option to after PDF saving to open automatically PDF!

 /

Defender MSASCui.exe and MSASCuiL.exe are missing in the Windows 10 1809?

 /

How can I remove or uninstall from Windows the window read out text tool?

 /

Die Digitale Windows Desktop Uhr ohne Sperr-Bildschirm!

 /

Crawlingly ants also for the Windows 10 Desktop Home and Pro!

 /

Windows 10 and computer management!

 /

Ändern Sie die Desktop-Ameisen um in z.B. weiße Farbe!

 /

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /