NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » delete » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan delete profile ? Použití: delete profile [interface=]<řetězec> Parametry: interface - název rozhraní Poznámky: Parametr interface je požadován. Profil bude odstraněn pouze ze zadaného rozhraní. Příklady: delete profile interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / DELETE / PROFILE

netsh lan delete profile - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní profil sítě LAN z jednoho nebo více rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, lan, delete, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip ospf show
Zobrazí informace
netsh p2p group
Změny kontextu `netsh p2p group'.
netsh routing ipx show service
Zobrazí tabulku služeb IPX.
netsh routing ip autodhcp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/delete/profile.htm

0.046

How to set custom color, width of windows border in Win-8, 8.1 and 10?

 /

How can I change the language in Windows 10?

 /

Suche einen portablen Multimedia-Player als Bildbetrachter, Texteditor und ev. Dateimanager?

 /

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /

CalendarOK  Portable Windows Program Alternative zum Kalender!

 /

Deaktivieren des Windows Store in Windows 8.1, kann man das?

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

Datei Explorer Ordner Optionen bei Windows 10?

 /