NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » delete » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan delete profile ? Použití: delete profile [interface=]<řetězec> Parametry: interface - název rozhraní Poznámky: Parametr interface je požadován. Profil bude odstraněn pouze ze zadaného rozhraní. Příklady: delete profile interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / DELETE / PROFILE

netsh lan delete profile - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní profil sítě LAN z jednoho nebo více rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, lan, delete, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip ospf show
Zobrazí informace
netsh p2p group
Změny kontextu `netsh p2p group'.
netsh routing ipx show service
Zobrazí tabulku služeb IPX.
netsh routing ip autodhcp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/delete/profile.htm
0.093

How to find auto startup folder in Windows 10 (Where is it)?

 /

Was ist virtueller Arbeitsspeicher!

 /

Farbfilter für Dateien und Ordner in den Explorer Ansichten z.B. MP3, aber wie?

 /

How to turn off the clicking sound in ms internet explorer?

 /

Was bedeutet, ist *.*?

 /

LG LED TV zurücksetzen auf Werkseinstellung, bzw. Reset!?

 /

Technical information short how to, about Disk Space Analyzer for Windows!

 /

Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation?

 /