NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » delete » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan delete profile ? Použití: delete profile [interface=]<řetězec> Parametry: interface - název rozhraní Poznámky: Parametr interface je požadován. Profil bude odstraněn pouze ze zadaného rozhraní. Příklady: delete profile interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / DELETE / PROFILE

netsh lan delete profile - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní profil sítě LAN z jednoho nebo více rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, lan, delete, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip ospf show
Zobrazí informace
netsh p2p group
Změny kontextu `netsh p2p group'.
netsh routing ipx show service
Zobrazí tabulku služeb IPX.
netsh routing ip autodhcp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/delete/profile.htm

0.061

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

How to Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /

How to change the Quality of scanned eg. saved PDF-File?

 /

Use timestamps from a specific windows file or folder!

 /

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, how to?

 /

Automatische Updates deaktivieren, Ja oder Nein!

 /

OnlyStopWatch!

 /

How to use the password reset disk in Windows 7?

 /