NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » delete » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan delete profile ? Použití: delete profile [interface=]<řetězec> Parametry: interface - název rozhraní Poznámky: Parametr interface je požadován. Profil bude odstraněn pouze ze zadaného rozhraní. Příklady: delete profile interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / DELETE / PROFILE

netsh lan delete profile - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní profil sítě LAN z jednoho nebo více rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, lan, delete, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip ospf show
Zobrazí informace
netsh p2p group
Změny kontextu `netsh p2p group'.
netsh routing ipx show service
Zobrazí tabulku služeb IPX.
netsh routing ip autodhcp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/delete/profile.htm
0.046

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

Where is the difference between favorites and Quick links?

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /

Disable DontSleep via the Windows To-Tray area!

 /

Why unlock and delete Windows files?

 /