NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » delete » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan delete profile ? Použití: delete profile [interface=]<řetězec> Parametry: interface - název rozhraní Poznámky: Parametr interface je požadován. Profil bude odstraněn pouze ze zadaného rozhraní. Příklady: delete profile interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / DELETE / PROFILE

netsh lan delete profile - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní profil sítě LAN z jednoho nebo více rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, lan, delete, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip ospf show
Zobrazí informace
netsh p2p group
Změny kontextu `netsh p2p group'.
netsh routing ipx show service
Zobrazí tabulku služeb IPX.
netsh routing ip autodhcp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní profil sítě LAN z jednoho nebo více rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/delete/profile.htm
0.14
17236

TEMP schnell auf Windows 11 sauber bereinigen!

 /

Auto login without password on Windows 7 (How to)?

 /

What is a guest account?

 /

Papierkorb Sicher Löschen über Explorer Rechtsklick!

 /

WinScan2PDF und Twain!

 /

Kann ich weiterhin den Countdown in der Stoppuhr auf Windows 11 verwenden?

 /

How can I resize text, icons, and apps in Windows 10/11?

 /

I found thousands of photos, how could I select all?

 /

Restore standard libraries in Windows 11 and 10!

 /

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /

New in QTP 5.01 Menu sorting, submenus and icons!

 /

The device failed the performance test - Samsung?

 /