NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » delete » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan delete profile ? Format: delete profile [interface=] Parametre: interface - navnet på grænsefladen Bemærkninger: Parameteren interface er obligatorisk. Profilen bliver kun slettet fra den angivne grænseflade. Eksempler: delete profile interface="Lokal netværksforbindelse"

NETSH / LAN / DELETE / PROFILE

netsh lan delete profile - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en LAN-profil fra en eller flere gr?nseflader / Windows 2000/XP
netsh, lan, delete, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh routing ip ospf show
Viser oplysninger.
netsh p2p group
?ndringer til 'netsh p2p group'-konteksten.
netsh routing ipx show service
Viser IPX-tabel til tjeneste.
netsh routing ip autodhcp dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Opretter en point-to-point-tunnel af typen IPv6-in-IPv4.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/delete/profile.htm

0.046

How to open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

Create Desktop shortcut to run Windows-8.1 WordPad or pin on start!

 /

Arbeitsspeicher in Windows-8.1 ist kleiner als der installierte Arbeitsspeicher!

 /

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

Über den Windows 8.1 / 10 Task-Manager, öffnen der  Programmpfade bei laufenden Programmen!

 /

How to change the Quality of scanned eg. saved PDF-File?

 /

How to use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, how to?

 /