NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » delete » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan delete profile ? Format: delete profile [interface=] Parametre: interface - navnet på grænsefladen Bemærkninger: Parameteren interface er obligatorisk. Profilen bliver kun slettet fra den angivne grænseflade. Eksempler: delete profile interface="Lokal netværksforbindelse"

NETSH / LAN / DELETE / PROFILE

netsh lan delete profile - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en LAN-profil fra en eller flere gr?nseflader / Windows 2000/XP
netsh, lan, delete, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh routing ip ospf show
Viser oplysninger.
netsh p2p group
?ndringer til 'netsh p2p group'-konteksten.
netsh routing ipx show service
Viser IPX-tabel til tjeneste.
netsh routing ip autodhcp dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Opretter en point-to-point-tunnel af typen IPv6-in-IPv4.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/delete/profile.htm

0.093

How to change the Home-Group Password on Windows-7?

 /

Customize the Windows 8.1 / 8 desktop!

 /

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 10?

 /

Start parameter in Don't Sleep, for example for a batch file?

 /

Burn an ISO image to a DVD using CMD commands in Windows 8.1, 8, or 7?

 /

How can I activate Windows 7 via phone system?

 /

How to include or Remove folders in a library on Windows 7?

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /