netsh routing ip autodhcp dump - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DUMP

netsh routing ip autodhcp dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authserver
Nastaví vlastnosti serveru ověřování.
netsh firewall reset
Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf add interface
Povolí protokol OSPF na určeném rozhraní.
netsh interface set interface
Nastaví parametry rozhraní.
netsh routing ipx sap add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras show authtype
Zobrazí právě povolené typy ověření.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/dump.htm
0.124
15887

For what Different Performances in the Desktop Snow?

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

Fast start for cmd.exe (Windows Console)?

 /

Der Zufallszahlenalgorithmus ist um ein Vielfaches schneller als c ++ rand, warum?

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

Kann ich unter Windows 10 am Desktop Kurznotizen hinterlassen, wenn ja, wie?

 /

What Does The Taskbar Hide Feature In Auto Hide Desktop Icons?

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /

Help, can not change the language on Samsung mobile phone with Android!

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

Shut down or power off, power on?

 /

Long file and directory paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /