NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall reset ? reset Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. Poznámky: Obnovení výchozího nastavení vymaže celé nastavení brány firewall systému Windows nastavené od instalace systému Windows. To může způsobit nefunkčnost některých programů. Jakékoliv změny nastavení provedené ve Sdílení připojení k Internetu budou smazány a Sdílení připojení k Internetu bude.

NETSH / FIREWALL / RESET

netsh firewall reset - Windows 2000/XP - Příkazy Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp cloud
Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show
Zobrazí informace.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/reset.htm
0.046

How to change the Home-Group Password on Windows-7?

 /

Save the Scans as JPEG files in WinScan2PDF, how to?

 /

Bei Windows 10 verhindern, dass der Laptop in den Ruhezustand geht beim Schließen? 

 /

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, disable)!

 /

The leaves are not in the foreground only on the desktop?

 /

Do you want to restore the icons on Windows start / login?

 /

Can I save the desktop icons layout on Windows 10 (position)?

 /