NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall reset ? reset Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. Poznámky: Obnovení výchozího nastavení vymaže celé nastavení brány firewall systému Windows nastavené od instalace systému Windows. To může způsobit nefunkčnost některých programů. Jakékoliv změny nastavení provedené ve Sdílení připojení k Internetu budou smazány a Sdílení připojení k Internetu bude.

NETSH / FIREWALL / RESET

netsh firewall reset - Windows 2000/XP - Příkazy Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp cloud
Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show
Zobrazí informace.












Windows-10





Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/reset.htm

0.093

Windows 10 all apps folder (open, find, delete)?

 /

Where is the WordPad in Windows 10, how to open the writer?

 /

Add my text plus what is in the clipboard, example!

 /

How to delete favorite filters entered by mistake?

 /

How to find the Language and Region settings in Windows-10?

 /

Quick visual overview of all installed windows fonts and use fonts without installing!

 /

Auto Run a program when Windows-10 starts, how to?

 /

Outlook 2016 I receive the error message, not an .ost file!

 /