netsh firewall reset - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall reset ? reset Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. Poznámky: Obnovení výchozího nastavení vymaže celé nastavení brány firewall systému Windows nastavené od instalace systému Windows. To může způsobit nefunkčnost některých programů. Jakékoliv změny nastavení provedené ve Sdílení připojení k Internetu budou smazány a Sdílení připojení k Internetu bude.

NETSH / FIREWALL / RESET

netsh firewall reset - Windows 2000/XP - Příkazy Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp cloud
Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show
Zobrazí informace.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/reset.htm
0.14
15412

System requirements for Windows 8 and 8.1?

 /

What is a taskbar?

 /

Start programs with different priority classes, how to do on Windows 10/8.1/7?

 /

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

Do i have windows 10 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

 /

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Modify the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /

What does cross-platform mean?

 /

Overwrite the file X-Times if necessary for safe erase!

 /

Windows 10 remove frequent directorys from explorer (quick access)?

 /

How long has my Windows 8.1 or 10 PC been running?

 /