NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall reset ? reset Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. Poznámky: Obnovení výchozího nastavení vymaže celé nastavení brány firewall systému Windows nastavené od instalace systému Windows. To může způsobit nefunkčnost některých programů. Jakékoliv změny nastavení provedené ve Sdílení připojení k Internetu budou smazány a Sdílení připojení k Internetu bude.

NETSH / FIREWALL / RESET

netsh firewall reset - Windows 2000/XP - Příkazy Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp cloud
Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show
Zobrazí informace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/reset.htm

0.046

Mobile Hotspot AndroidAP + password set up, modify and activate?

 /

Hotkey to switch between virtual desktops in Windows 10!

 /

Bug Fix Q-Dir blank List View on Windows 10 / 8.1!

 /

Open and Change Windows-10 Control-Panel to classic view (find, start)?

 /

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 10, 8.1, 7, ...)?

 /

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

 /

Save state and Settings Problem?

 /

Spalteneinstellungen der Explorer Ansicht werden nicht gespeichert?

 /