NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall reset ? reset Tilbakestiller brannmurkonfigurasjon til standard. Merknader: Tilbakestilling til standardkonfigurasjonen sletter alle Windows-brannmurinnstillinger siden Windows ble installert. Dette kan føre til at noen programmer slutter å virke. Egendefinerte innstillinger for Deling av Internett-tilkobling vil bli slettet, og Deling av Internett-tilkobling vil bli deaktivert.

NETSH / FIREWALL / RESET

netsh firewall reset - Windows 2000/XP - kommando Tilbakestiller brannmurkonfigurasjon til standard. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras ipx set nodereq
Angir om klienter kan be om deres egne IPX-nodenumre.
netsh interface ip show config
Viser IP-adresser og tilleggsinformasjon.
netsh routing ip relay show
Viser informasjon.
netsh p2p pnrp cloud
Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp cloud".
netsh bridge show
Viser informasjon.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/firewall/reset.htm
0.061

How to uninstall The auto hide cursor?

 /

How to activate BitLocker on Windows 8 / 10 for the Drive Encryption (start, open, customize)?

 /

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

 /

Autostart eines Programmes zu einem bestimmten Zeit unter Windows-8.1/10?

 /

How to select/add users for Windows 8 / 10 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

Ease access to Mouse Setting from Task-Bar To-Tray or Main Menu !

 /

Enabling mouse over scrolling, i use the mouse scroll wheel!?

 /

Wo befinden sich die erweiterten Systemeigenschaften in Windows-10?

 /