NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall reset ? reset Tilbakestiller brannmurkonfigurasjon til standard. Merknader: Tilbakestilling til standardkonfigurasjonen sletter alle Windows-brannmurinnstillinger siden Windows ble installert. Dette kan føre til at noen programmer slutter å virke. Egendefinerte innstillinger for Deling av Internett-tilkobling vil bli slettet, og Deling av Internett-tilkobling vil bli deaktivert.

NETSH / FIREWALL / RESET

netsh firewall reset - Windows 2000/XP - kommando Tilbakestiller brannmurkonfigurasjon til standard. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras ipx set nodereq
Angir om klienter kan be om deres egne IPX-nodenumre.
netsh interface ip show config
Viser IP-adresser og tilleggsinformasjon.
netsh routing ip relay show
Viser informasjon.
netsh p2p pnrp cloud
Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp cloud".
netsh bridge show
Viser informasjon.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/firewall/reset.htm
0.077

What is Multi-Core Processors?

 /

How can I only Add Folders included Subfolders, but not add files for timestamps?

 /

What is the difference between Windows 7 Home, Professional, and Ultimate?

 /

Where is the Task Manager in Windows 8.1, 8 and 10!

 /

How can I change the language in the mouse pointer stick?

 /

How can i create a New-Folder in each explorer View?

 /

How to list (see) all users via command line?

 /

The tabs are not always displayed (visible) in the Explorer view of Q-Dir, why?

 /