NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show adapter - Viser kortene konfigurert som en enkel bro.

NETSH / BRIDGE / SHOW

netsh bridge show - Windows 2000/XP - kommando Viser informasjon. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios show nbname
Viser listen over NetBIOS-navn.
netsh ras ipx
Endrer til konteksten "netsh ras ipx".
netsh interface ip reset
Tilbakestiller TCP/IP og relaterte komponenter til ren tilstand.
netsh routing ip relay delete interface
Deaktiverer DHCP Relay Agent p? grensesnittet.
netsh p2p idmgr dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh add helper
Installerer en hjelper-DLL.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/bridge/show.htm
0.14

Turn off touchscreen on Windows 10 and 8.1, can I turn off?

 /

Get Pixel Color RGB or RGBA from Windows-Desktop!

 /

Create desktop shortcut in Windows 10 for a program (ad to Start)?

 /

Wie kann ich mehrere virtuelle Desktops unter Windows 10 verwenden?

 /

12-Ants for all Windows OS Desktops!

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

Remove, delete and manage the libraries on Windows 7, how can I do?

 /