NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY

netsh routing ip dnsproxy - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip dnsproxy". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Pinger pnrp-noder.
netsh diag ping loopback
Pinge tilbakekobling (127.0.0.1).
netsh routing ip igmp show interface
Viser grensesnittets IGMP-konfigurasjon.
netsh interface ipv6 show state
Viser tilstandeb for avskrevet funksjonalitet.
netsh routing ipx delete staticservice
Sletter en statisk tjeneste fra den statiske tjenestetabellen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh routing ip dnsproxy". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy.htm
0.202
17384

My-Documents Windows 10 / 11, change the path, how to?

 /

OneDrive.exe - Ungültiges Bild unter Windows 11 und 10!

 /

Aufnahmegeräte Linie-In über Desktop Verknüpfung direkt öffnen!

 /

In Windows 10,11, ... install additional language packs, but how?

 /

The Stop Watch stops the countdown at mouse click!

 /

Add my text plus what is in the clipboard, example!

 /

Wann endet der Support bei Windows Server 2012?

 /

The stop watch is not in the same language as the MS Windows OS?

 /

Laufwerksbuchstaben ändern über die Eingabeaufforderung in Windows 11, 10, ....!

 /

Where is the classic calculator in Windows 11, 10, ... (find, start, run)?

 /

Can I create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

 /

How can I uninstall the Internet Explorer 11 or 8 in Windows 7, is this possible?

 /