NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY

netsh routing ip dnsproxy - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip dnsproxy". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Pinger pnrp-noder.
netsh diag ping loopback
Pinge tilbakekobling (127.0.0.1).
netsh routing ip igmp show interface
Viser grensesnittets IGMP-konfigurasjon.
netsh interface ipv6 show state
Viser tilstandeb for avskrevet funksjonalitet.
netsh routing ipx delete staticservice
Sletter en statisk tjeneste fra den statiske tjenestetabellen.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy.htm
0.155

Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and folders (open, find, start)?

 /

7Zip Download!

 /

Microsoft's Microsoft Office should also be available for free, but where?

 /

Benutzer-Wechsel in Windows 10 ohne Abmeldung?

 /

How can i activate Windows-8 or 8.1 via phone system?

 /

Anpassung, dass das System heruntergefahren wird von der Taskleiste aus!

 /

How can I detect a corrupted pixel on the LCD monitor on Win 10 or 8.1 (11)?

 /

Kann ich die Symbole in Explorer Ansichten Gruppen anzeigen, bzw. anordnen?

 /