netsh routing ip dnsproxy - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY

netsh routing ip dnsproxy - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip dnsproxy'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete interface
Usuwa protokół RIP z określonego interfejsu.
netsh p2p pnrp diagnostics
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ip
Bada usługą ping adresy IP dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show ifstats
Wyświetla statystykę IGMP dla podanego interfejsu.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Wyświetla wpisy tabeli prefiksów lokacji.
netsh routing ipx delete staticroute
Usuwa trasę statyczną z tabeli tras.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh routing ip dnsproxy'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy.htm
0.171
16471

Duplex with non-duplex scanners, improved sorting for print out!

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10 protected folders problem!

 /

Wie kann man PSD-Datei öffnen und bearbeiten?

 /

If the thermal printer goes offline again and again under Windows 10?

 /

Discover Weaknesses in the PC / Notebook after purchase!

 /

Soll ich bei AMD64 x86 oder x64 verwenden (Windows 11, 10, 8.1, 7)?

 /

How to disable Grouping in Folder-Size View?

 /

I have problems with Aero in Windows 7, can I fix and activate it?

 /

Auto Word Wrap Example for Microsoft Excel and Word and other Office Tools!

 /

What is phishing?

 /

The Folder Size on Windows-10!

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /