NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY

netsh routing ip dnsproxy - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip dnsproxy'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete interface
Usuwa protokół RIP z określonego interfejsu.
netsh p2p pnrp diagnostics
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ip
Bada usługą ping adresy IP dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show ifstats
Wyświetla statystykę IGMP dla podanego interfejsu.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Wyświetla wpisy tabeli prefiksów lokacji.
netsh routing ipx delete staticroute
Usuwa trasę statyczną z tabeli tras.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Zmiany w kontekście `netsh routing ip dnsproxy'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy.htm
0.155
16471

See all installed devices (scanners, printers) on Window 11, 10, ...?

 /

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

Backing up and restoring the position of icons on your desktop!

 /

Bat (flittermouse) clock suitable for Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /

Turn off Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

Switch language or translate Get-Window-Text for all Windows OS!

 /

Deactivate / activate WiFi adapter on Windows 11, 10, ...!

 /

Use batch file to start multiple programs on Windows 11, 10...!

 /

All network adapters under Windows 10 / 11 (see, deactivate, activate)?

 /

Can I Fix Bad Desktop Icons in Windows 10/11?

 /

Autostart in the registry on Windows 11, 10, 8.1!

 /

Find a mouse that has a small ball for Windows instead of a wheel!

 /