NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY

netsh routing ip dnsproxy - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip dnsproxy'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete interface
Usuwa protokół RIP z określonego interfejsu.
netsh p2p pnrp diagnostics
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ip
Bada usługą ping adresy IP dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show ifstats
Wyświetla statystykę IGMP dla podanego interfejsu.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Wyświetla wpisy tabeli prefiksów lokacji.
netsh routing ipx delete staticroute
Usuwa trasę statyczną z tabeli tras.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh routing ip dnsproxy'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy.htm
0.265
16471

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

Block APPs and desktop programs under Windows 10 (prevent them from starting)!

 /

What is VR glasses?

 /

Folder, Directory?

 /

Autostart eines Programmes zu einem bestimmten Zeit unter Windows-8.1/10?

 /

Automatisch den Mauszeiger ergo Pointer unter Windows 10 / 8.1 / 7 ausblenden ...!

 /

Is a silent and portable installation of Folder Printout Tool possible?

 /

Run directly minimized to tray excluding to see the main window?

 /

Warum kein FingerWeg mehr sondern ThisIsMyFile?

 /

Binding margin with about 20 px width, or not printed edge, where I can set this?

 /

Turn off the screen in 20 seconds, but never go to sleep, for SmartHome!

 /

Master sound volume control via mouse wheel on the taskbar in Windows 10!

 /