NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY

netsh routing ip dnsproxy - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ip dnsproxy'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Pinger pnrp-noder.
netsh diag ping loopback
Ping-tilbagekobling (127.0.0.1).
netsh routing ip igmp show interface
Viser IGMP-konfigurationen p? gr?nsefladen.
netsh interface ipv6 show state
Viser statussen for frar?det funktionalitet.
netsh routing ipx delete staticservice
Sletter en statisk tjeneste fra tabellen med statiske tjenester.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy.htm

0.077

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, how to!?

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

Wie kann ich in den Explorer Ansichten Bilder und Poster drucken?

 /

How to use the search box in the Windows Explorer file search (8, 8.1 and 10)!

 /

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /

Hiberfil.sys auf ein anderes Laufwerk, weil meine SSD bei Windows 8.1/8 voll ist!

 /

Your Android device does not support data connection error message!

 /

Disable Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /