NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / DUMP

netsh routing ip dnsproxy dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show globalstats
Pokazuje statystykę globalną protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh diag show gateway
Wyświetla domyślne serwery bram dla każdej z kart.
netsh routing ip nat add portmapping
Dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT.
netsh interface portproxy delete v6tov4
Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx netbios show
Wyświetla informacje o konfiguracji.

Windows-10
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/dump.htm

0.077

Change default printer settings in Windows 10, 7, 8.1, how to do?

 /

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /

Wie kann ich das Überwachungsprotokoll als Datei speichern, bzw. exportieren?

 /

Programme über das To-Tray Menü beenden!

 /

Can you make Q-Dir to be configurable what search tool to start?

 /

Portable use of the File Eraser under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Defragmentieren oder Optimieren (Festplatte, Laufwerk)?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /