NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / DUMP

netsh routing ip dnsproxy dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show globalstats
Pokazuje statystykę globalną protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh diag show gateway
Wyświetla domyślne serwery bram dla każdej z kart.
netsh routing ip nat add portmapping
Dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT.
netsh interface portproxy delete v6tov4
Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx netbios show
Wyświetla informacje o konfiguracji.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/dump.htm
0.046

How to change password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

Programme über das To-Tray Menü beenden!

 /

Per CMD die CPU auf 64 bit ändern, ist sowas möglich?

 /

How to change Short date and/or Long date format in Windows-7 (10/8.1)?

 /

Windows Programme, oder Prozesse mit ProcessKO neu starten!

 /

Is it possible to close Explorer Tab in 1 click, or duplicate?

 /

How to open (call) in Windows-8 the 'Shut Down Windows' Dialog Box?

 /

Scroll via mouse wheel even if the window is not in the foreground ergo focused!

 /