NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / DUMP

netsh routing ip dnsproxy dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show globalstats
Pokazuje statystykę globalną protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh diag show gateway
Wyświetla domyślne serwery bram dla każdej z kart.
netsh routing ip nat add portmapping
Dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT.
netsh interface portproxy delete v6tov4
Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx netbios show
Wyświetla informacje o konfiguracji.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
... Online-Games
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/dump.htm

0.046

How to disable button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /

Windows 7 direct download links all versions!

 /

Windows 10 Gastkonto einrichten, (Account erstellen)?

 /

How to create a non-compressible file with your software?

 /

How to change in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

How can i enable the administrator account in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

How to select multiple non sequential Rows of Text in MS-Word?

 /

How to find out if i have windows 8.1 or 8.0 version?

 /