NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DUMP

netsh p2p pnrp peer dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add
Dodaje elementy do tabeli.
netsh firewall set opmode
Ustawia konfigurację operacyjną zapory.
netsh routing ip ospf delete area
Usuwa określony obszar.
netsh lan delete profile
Usuwa profil sieci LAN z jednego lub wielu interfejsów.
netsh routing ipx sap set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh routing help
Wyświetla listę poleceń.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/dump.htm
0.109

System Sounds adjust, change or activate in Windows 10 / 8.1!

 /

Change product key in windows 10 for a new activation of Win-10, how-to?

 /

Can I start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /

LED TV/Fernseher, LCD-Fernseher, oder Plasma?

 /

Leave the directory size display in a column, does it (Q-Dir)?

 /

Do not Sleep parameter example!

 /

Ordner Optionen in Windows?

 /