NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DUMP

netsh p2p pnrp peer dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall show config
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete routefilter
OSPF yol süzgecini siler.
netsh lan help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ipx sap show interface
Arabirimdeki iletiºim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler.
netsh routing ip add boundary
Bir arabirim üstüne çok noktaya yay?n kapsam s?n?r? ekler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/dump.htm
0.062

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

A little helpers, I have still not found, something like "minimize to tray"?

 /

Windows NET-Framework Downloaden 2.0, 3.5, 4.0!

 /

Wo finde ich die Proxy -Einstellungen -Konfiguration beim Internet Explorer?

 /

Where is the auto startup folder in Windows 8.1, or 8?

 /

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Fonts Print Overview!

 /

Use right, left, middle mouse button as clipboard friend!

 /