NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DUMP

netsh p2p pnrp peer dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall show config
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete routefilter
OSPF yol süzgecini siler.
netsh lan help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ipx sap show interface
Arabirimdeki iletiºim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler.
netsh routing ip add boundary
Bir arabirim üstüne çok noktaya yay?n kapsam s?n?r? ekler.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/dump.htm
0.093

Change your Account Picture in Windows-7 or Browse for new Account Image!

 /

Wie kann ich in SicherLoeschen!

 /

7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays?

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Drucker ist auf einmal weg unter Windows-10, warum?

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /

How to change settings for Remote Desktop in Windows-7, 8 and 8.1?

 /