NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap show interface ? INTERFACE nesnesi, SAP arabirimlerini yapılandırmak ve izlemek için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW INTERFACE [ifname] SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate] [[LISTEN= ] admstate] [[GNSREPLY= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=] updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult] Burada: ifname - arabirim adı (RAS istemcileri için İçeri Arama'yı kullanın) admstate - ENABLED ya da DISABLED, updmode - STANDARD, NONE ya da AUTOSTATIC, updint - saniye olarak güncelleştirme aralığı mult - hizmet yaşlandırma çarpanı

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ipx sap show interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirimdeki iletiºim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip routerdiscovery set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh ras aaaa add authserver
Bir RADIUS kimlik do?rulama sunucusu ekler.
netsh exec
Bir komut dosyas?n? çal?ºt?r?r.
netsh routing ip nat set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface portproxy show
Bilgileri gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Arabirimdeki iletiºim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/show/interface.htm
0.14
20177

Kostenlose Alternativen Eingabeaufforderung für Windows 10!

 /

Lock Your Computer with Mouse!

 /

Let the program terminate correctly via parameters!

 /

What is compiling (compiler)?

 /

Create desktop shortcut in Windows 10/11 for a program (pin to Start)?

 /

Windows 10/11: shell:fonts!

 /

Portable use of the File Eraser under Windows (11, 10, 8.1, 7, ...)!

 /

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /

Windows 11/10 UAC activate modify!

 /

Reset local account in case of errors under Windows 11, 10, ...!

 /

Optionale Treiber Updates unter Windows 11 ausfindig machen!

 /

What is native resolution?

 /