netsh » ras » aaaa » add » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add authserver ? add authserver [ ad = ] sunucu [ [şifre =] şifre [baş-değer =] BaşlangıçDeğeri [bağ. nok =] bağlantı nok. [zamanaşımı = ] zaman aşımı [imza = ] ETKİN|DEVRE DIŞI ] Kimlik doğrulama isteklerini geçirmesi için bir RADIUS sunucusuna IP adresi ya da ad sağlar. ad RADIUS sunucusunun DNS adı ya da IP adresi şifre Paylaşılan şifre baş-değer Başlangıç değeri (sunucu önceliği) bağ. nok. Kimlik doğrulama isteklerinin yollandığı bağlantı noktasını ayarlar. zamanaşımı RADIUS sunucusunun kullanılamaz işaretleneceği (saniye olarak) zaman aşımı süresi imza dijital imza kullanıp kullanmama

NETSH / RAS / AAAA / ADD / AUTHSERVER


Quick - Link:
netsh routing ip ospf add virtif
Sanal arabirim ekler.
netsh routing ipx sap set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Bulutu eºitler.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQBir RADIUS kimlik do?rulama sunucusu ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/authserver.htm
0.108
16497
How to delete Autocomplete entries, strings, text entered by mistake or no longer wanted? Can I troubleshoot Device Pairing Wizard issues on Windows? Keyboard shortcuts window change under Windows, with examples! Required extension: WGL_ARB_pbuffer is not supported? What is lossless compression? Can I use the digital clock on the Windows 11 desktop? 7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays? Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (11,10,8.1,7)? The difference between software for free and freeware? Formatting and partitioning the disk without Windows?(0)