NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add authserver ? add authserver [ ad = ] sunucu [ [şifre =] şifre [baş-değer =] BaşlangıçDeğeri [bağ. nok =] bağlantı nok. [zamanaşımı = ] zaman aşımı [imza = ] ETKİN|DEVRE DIŞI ] Kimlik doğrulama isteklerini geçirmesi için bir RADIUS sunucusuna IP adresi ya da ad sağlar. ad RADIUS sunucusunun DNS adı ya da IP adresi şifre Paylaşılan şifre baş-değer Başlangıç değeri (sunucu önceliği) bağ. nok. Kimlik doğrulama isteklerinin yollandığı bağlantı noktasını ayarlar. zamanaşımı RADIUS sunucusunun kullanılamaz işaretleneceği (saniye olarak) zaman aşımı süresi imza dijital imza kullanıp kullanmama

NETSH / RAS / AAAA / ADD / AUTHSERVER

netsh ras aaaa add authserver - Windows 2000/XP - Komutları Bir RADIUS kimlik do?rulama sunucusu ekler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add virtif
Sanal arabirim ekler.
netsh lan add
Tabloya bir yap?land?rma girdisi ekler.
netsh routing ipx sap set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh ras show tracing
Uzat?lm?º izlemenin bileºenler için etkin olup olmad???n? gösterir.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Bir arabirim üstünde al?nan yollar için kabul süzgecini siler
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir RADIUS kimlik do?rulama sunucusu ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/authserver.htm
0.186
16497

How to select/add users for Windows 8 / 10 / 11 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

Windows system file recovery program (example)!

 /

Where can I clear File Explorer history on Windows 11?

 /

Windows 11: Passwort nach Standby und Ruhezustand deaktivieren?

 /

Windows 7 (8.1/10) vom USB-Stick installieren, aber wie?

 /

Which pointer should I use as an extended mouse pointer?

 /

Change the user accounts privileges in Windows 10 / 11!

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

Can I create a PDF from Screenshot or other Images?

 /

Check if all directorys enjoy virus protection under Windows 10!

 /

Run The Msi Afterburner also on Windows 10, 11!

 /

The desktop pixel query tool for Windows 11, 10, ...!

 /