NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add authserver ? add authserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, som kan behandle godkendelsesanmodninger. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeout-perioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) signature Hvorvidt der skal benyttes digitale signaturer

NETSH / RAS / AAAA / ADD / AUTHSERVER

netsh ras aaaa add authserver - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add virtif
Tilf?jer virtuel gr?nseflade.
netsh lan add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh routing ipx sap set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh ras show tracing
Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Sletter et godkendelsesfilter til ruter, der modtages p? en gr?nseflade.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/authserver.htm
0.218
15978

Find similar flipped and rotated pictures on your Computer!

 /

Can I automatically clean up scanned JPEGs when end the Program?

 /

Funktioniert der Timer Shutdown beim aktuellen MS Windows 10 OS?

 /

Let the Windows 10 start menu open faster!

 /

Miniature pictures are not displayed in the file explorer!

 /

What is Time Machine?

 /

How to change or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /

How to delete or remove applications on Facebook.com and chainge the settings?

 /

Bestätigung für den Zwischenablage-Zugriff Internet Explorer, deaktivieren?

 /

Kids login protection under Windows 10 on tablet or desktop PC!

 /

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /