NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add authserver ? add authserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, som kan behandle godkendelsesanmodninger. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeout-perioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) signature Hvorvidt der skal benyttes digitale signaturer

NETSH / RAS / AAAA / ADD / AUTHSERVER

netsh ras aaaa add authserver - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add virtif
Tilf?jer virtuel gr?nseflade.
netsh lan add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh routing ipx sap set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh ras show tracing
Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Sletter et godkendelsesfilter til ruter, der modtages p? en gr?nseflade.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/authserver.htm
0.093

Help my Windows Server 2008 SP2 has at one time only 512 MB of RAM?

 /

Restore icons Size and Spacing from command line, how to?

 /

Why do some file/folder sizes have underline? I would like to disable!

 /

The Desktop Classic Analog Watch!

 /

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

Keep a specific layout pane setting, size and view 4 next start!

 /

Wo ist der Text Editor in Windows 10, (Notepad, finden, öffnen, starten)?

 /