NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add authserver ? add authserver [ name = ] kiszolgáló [ [secret =] titok [init-score =] kezdeti pontszám [port =] port [timeout =] időtúllépés [signature = ] ENABLED|DISABLED ] RADIUS-kiszolgáló IP-címét vagy nevét adja meg a hitelesítési kérelmek küldéséhez. name A RADIUS-kiszolgáló DNS-neve vagy IP-címe secret A megosztott titok init-score Kezdeti pontszám (kiszolgáló prioritása) port A port beállítása, amelyen a hitelesítési kérelmek elküldhetők. timeout Az időtartam (másodpercben), amelynek elteltével a RADIUS- kiszolgálót nem elérhetőnek minősül signature Digitális aláírások használtak-e

NETSH / RAS / AAAA / ADD / AUTHSERVER

netsh ras aaaa add authserver - Windows 2000/XP - irányító RADIUS hitelesítési kiszolgáló felvétele. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add virtif
Virtuális kapcsolat felvétele.
netsh lan add
Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába.
netsh routing ipx sap set
Konfigurációs adatok beállítása.
netsh ras show tracing
Az összetevők bővített nyomkövetési állapotának megjelenítése.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
A kapcsolaton fogadott útvonalak elfogadási szűrőjének törlése.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

RADIUS hitelesítési kiszolgáló felvétele. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/hu/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/authserver.htm
0.265
17211

Can I use CMD NET use HELP?

 /

Sommerzeit, Winterzeit und sonstige Datei-Zeit Korrekturen!

 /

Find Duplicate Photos Remove them Instantly on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Change Home Folder on Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /

See a program window under all virtual desktops in Windows 10!

 /

Can I enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (turn off, turn off, turn on)?

 /

After Windows 10 Auto Update problems with FireFox browser, why!

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

Can I install Windows-10 excluding Microsoft Live Account?

 /

DesktopOK to the latest version Refresh, autoupdate, full uninstall?

 /

Can I select/add users for Windows 8 / 10 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

AHCI for Windows 8.1 and 10 via storahci (activate, switch)!

 /