NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add authserver ? add authserver [ name = ] kiszolgáló [ [secret =] titok [init-score =] kezdeti pontszám [port =] port [timeout =] időtúllépés [signature = ] ENABLED|DISABLED ] RADIUS-kiszolgáló IP-címét vagy nevét adja meg a hitelesítési kérelmek küldéséhez. name A RADIUS-kiszolgáló DNS-neve vagy IP-címe secret A megosztott titok init-score Kezdeti pontszám (kiszolgáló prioritása) port A port beállítása, amelyen a hitelesítési kérelmek elküldhetők. timeout Az időtartam (másodpercben), amelynek elteltével a RADIUS- kiszolgálót nem elérhetőnek minősül signature Digitális aláírások használtak-e

NETSH / RAS / AAAA / ADD / AUTHSERVER

netsh ras aaaa add authserver - Windows 2000/XP - irányító RADIUS hitelesítési kiszolgáló felvétele. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add virtif
Virtuális kapcsolat felvétele.
netsh lan add
Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába.
netsh routing ipx sap set
Konfigurációs adatok beállítása.
netsh ras show tracing
Az összetevők bővített nyomkövetési állapotának megjelenítése.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
A kapcsolaton fogadott útvonalak elfogadási szűrőjének törlése.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
RADIUS hitelesítési kiszolgáló felvétele. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/hu/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/authserver.htm
0.171
17211

Windows 10 / 11 desktop is gone, what can I do?

 /

Windows 11 old taskbar?

 /

Via new setting uninstall Programs and APPs in Windows 10/11!

 /

Enable or disable AutoCorrect in Word?

 /

Was ist eine virtuelle Festplatte?

 /

Tweeter oder ein FaceBook Beitrag auf die Pinnwand!

 /

Text editing program and text editor, what's the difference?

 /

What is the notification area in Windows?

 /

Direct scan the documents and save them as a pdf!

 /

Datei Zeiten in Excel oder Calc bearbeiten und importieren!

 /

Executing commands from the explorer address bars in Q-Dir!

 /

Change Windows 11, 10, ... time zone via Terminal, Powershell, command prompt!

 /