NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add authserver ? add authserver [ name = ] serwer [ [secret =] hasło [init-score =] PoczątkowyWynik [port =] port [timeout =] limit_czasu [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Dostarcza adres IP lub nazwę serwera RADIUS do żądań uwierzytelniania. name Nazwa DNS lub adres IP serwera RADIUS secret Wspólne hasło init-score Początkowy wynik (priorytet serwera) port Ustawia port do przesyłania żądań uwierzytelniania. timeout Limit czasu, po którym serwer RADIUS jest oznaczany jako niedostępny (sekundy) signature Czy mają być używane podpisy cyfrowe

NETSH / RAS / AAAA / ADD / AUTHSERVER

netsh ras aaaa add authserver - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje serwer uwierzytelnień RADIUS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add area
Dodaje obszar.
netsh interface set interface
Ustawia parametry interfejsu.
netsh routing ipx sap add filter
Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.
netsh ras show client
Pokazuje klientów RAS połączonych z tym komputerem.
netsh interface ip show wins
Wyświetla adresy serwera WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje serwer uwierzytelnień RADIUS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/authserver.htm
0.14
15900

Synchronize the clock on your Windows 11, 10, ... etc. with a www time server!

 /

Recognize the CPU load through individual programs and APPs!

 /

Scan works also on Windows 10/11 to easy save into PDF!

 /

Activate / deactivate word suggestions when entering text under Windows 11!

 /

Use the address bar to customize the directory faster on MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Open MS Office documents when the computer starts, but how?

 /

XPS-Drucker unter Microsofts Windows aktivieren!

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

Bluetooth Reichweite?

 /

What is lock screen?

 /

What are Unicode fonts?

 /

Add PDFs and images to the PDF?

 /