NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Sposób użycia: add area [areaid=] Parametry: Etykieta Wartość areaid - Adres IP obszaru, który ma zostać dodany. Uwagi: Dodaje identyfikator dla obszaru. Jest to 32-bitowa liczba wyrażona w notacji dziesiętnej z kropkami, która identyfikuje obszar OSPF. Identyfikator obszaru (areaid) nie musi odpowiadać adresowi IP ani identyfikatorowi sieciowemu IP. Identyfikator obszaru 0.0.0.0 jest zastrzeżony dla szkieletu. Jeśli obszar odpowiada sieci z podsieciami, to jako identyfikatora obszaru można użyć numeru IP sieci z podsieciami. Przykłady: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA

netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje obszar. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras ipx show
Wyświetla informacje.
netsh interface ip show interface
Wyświetla statystykę interfejsu IP.
netsh routing ip relay show ifconfig
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud repair
Rozpoczyna wykrywanie podziału i naprawia.
netsh diag
Zmiany w kontekście `netsh diag'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje obszar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.484
13574

Adjusting font size for Program Elements on Windows 10?

 /

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

 /

Create desktop shortcut in Windows 10 for a program (pin to Start)?

 /

What is a virtual printer?

 /

GetWindowText error Fehlermeldung?

 /

Desktop verbessern, zweiten Monitor unter Windows 10 richtig platzieren!

 /

Windows Media Encoder Download!

 /

The numerical file sorting under Windows 10 via group guidelines!

 /

Multiple Explorer Panel Preview not only for Windows 10!

 /

Scan the hard disk for lost disk space on Windows 10.8.1, 7.0, ...!

 /

Has Quad-Directory Explorer a single tree that can be used for all panes?

 /

Samsung Startbildschirm von Streichen auf Muster umstellen?

 /