netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Sposób użycia: add area [areaid=] Parametry: Etykieta Wartość areaid - Adres IP obszaru, który ma zostać dodany. Uwagi: Dodaje identyfikator dla obszaru. Jest to 32-bitowa liczba wyrażona w notacji dziesiętnej z kropkami, która identyfikuje obszar OSPF. Identyfikator obszaru (areaid) nie musi odpowiadać adresowi IP ani identyfikatorowi sieciowemu IP. Identyfikator obszaru 0.0.0.0 jest zastrzeżony dla szkieletu. Jeśli obszar odpowiada sieci z podsieciami, to jako identyfikatora obszaru można użyć numeru IP sieci z podsieciami. Przykłady: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA

netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje obszar. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras ipx show
Wyświetla informacje.
netsh interface ip show interface
Wyświetla statystykę interfejsu IP.
netsh routing ip relay show ifconfig
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud repair
Rozpoczyna wykrywanie podziału i naprawia.
netsh diag
Zmiany w kontekście `netsh diag'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje obszar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.186
13574

DiskPart-Dienstprogramms in Windows 10 verwenden!

 /

Desktop icons Hide and Show, Without the timer (Windows 10/8.1/7/...)!

 /

Find similar flipped and rotated pictures on your Computer!

 /

Unterschied Dialogfenster zum normalen Windows Fenster?

 /

Export file time and conveniently edit or customize in Excel or Calc!

 /

Just test the RAM under Windows 10, 8.1, ... and Serven! 

 /

Windows 10 create / enable guest account, user to guest, can I?

 /

Wo befindet sich der reale Ordner-Pfad zum Desktop in Windows 8 (8.1, 10)?

 /

Desktop Uhr aus Silber ohne Transparenz!

 /

Gibt es die Aero Desktop Uhr für Android, oder Linux werbefrei?

 /

Unter Windows-10 als Lila Datei-Explorer!

 /

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows?

 /