netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Sposób użycia: add area [areaid=] Parametry: Etykieta Wartość areaid - Adres IP obszaru, który ma zostać dodany. Uwagi: Dodaje identyfikator dla obszaru. Jest to 32-bitowa liczba wyrażona w notacji dziesiętnej z kropkami, która identyfikuje obszar OSPF. Identyfikator obszaru (areaid) nie musi odpowiadać adresowi IP ani identyfikatorowi sieciowemu IP. Identyfikator obszaru 0.0.0.0 jest zastrzeżony dla szkieletu. Jeśli obszar odpowiada sieci z podsieciami, to jako identyfikatora obszaru można użyć numeru IP sieci z podsieciami. Przykłady: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA

netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje obszar. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras ipx show
Wyświetla informacje.
netsh interface ip show interface
Wyświetla statystykę interfejsu IP.
netsh routing ip relay show ifconfig
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud repair
Rozpoczyna wykrywanie podziału i naprawia.
netsh diag
Zmiany w kontekście `netsh diag'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje obszar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.28
13574

Translate or change the Language, how to?

 /

In Windows 10 Task Manager is not displayed!

 /

Ein sehr komfortables Dateimanagement-Programm für Windows!

 /

Windows 8.1 / 10 How can I get back to extra large thumbnail view in ?

 /

Wie kann ich Browser hinzufügen, bzw. entfernen ?

 /

Secure File Removal Using the ERASE Command, Examples?

 /

Hilfe, die Dateien in Windows-7 werden mit dem falschen Programm geöffnet?

 /

Ändern der Benutzerpasswörter auf Windows 10, ohne das Aktuelle zu kennen?

 /

Spell check Internet Explorer 11/10 change Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Die Sprache für das Tastatur Layout in Windows 8.1 / 10  ändern und hinzufügen?

 /

Image / Scan: Fit to the Page or Crop to the PDF Page!

 /

Problem mit Pfad zur eigenen ini Datei mit Anführungszeichen!

 /