netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Bruk: add area [areaid=] Parametere: Kode Verdi areaid - IP-adressen til området som skal legges til. Merknader: Legger til et ID for området. Dette er et 32-biters tall uttrykt med desimalnotasjon med punktumer, og som identifiserer OSPF- området. Område-IDen trenger ikke å sammenfalle med en IP- adresse eller IP-nettverks-ID. Område-IDen 0.0.0.0 er reservert for stammen. Hvis området representerer et nettverk med delnett, kan du bruke IP-nettverksnummeret til nettverket med delnett som område-ID. Eksempler: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA

netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - kommando Legger til omr?de. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set interface
Oppdaterer protokollinformasjonen p? et grensesnitt.
netsh ras set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ip show ipaddress
Viser gjeldende IP-adresser.
netsh routing ip relay show ifstats
Viser per-grensesnitt-statistikk for DHCP Relay-agent
netsh p2p pnrp cloud repair
Starter delingsgjenkjenning og reparasjon.
netsh delete helper
Fjerner en hjelper-DLL.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger til omr?de. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.203
13798

How can I set up printer, or the page at the directory printout?

 /

Falsche Uhrzeit Zeitzone bei Windows 10 umstellen!

 /

Was ist GDI Plus?

 /

Can I find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

Farbfilter Einstellungen unter Windows 10 finden!

 /

What does cross-platform mean?

 /

Register *.qdr for custom start of Quad-Explorer!

 /

Endet der Support für Windows XP mit dem Start von Windows 7?

 /

Technical information short how to, about Disk Space Analyzer for Windows!

 /

Keyboard shortcuts to re-start / close Windows programs?

 /

Windows-10 Sonder-Zeichen Tool starten! 

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /