NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Bruk: add area [areaid=] Parametere: Kode Verdi areaid - IP-adressen til området som skal legges til. Merknader: Legger til et ID for området. Dette er et 32-biters tall uttrykt med desimalnotasjon med punktumer, og som identifiserer OSPF- området. Område-IDen trenger ikke å sammenfalle med en IP- adresse eller IP-nettverks-ID. Område-IDen 0.0.0.0 er reservert for stammen. Hvis området representerer et nettverk med delnett, kan du bruke IP-nettverksnummeret til nettverket med delnett som område-ID. Eksempler: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA

netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - kommando Legger til omr?de. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set interface
Oppdaterer protokollinformasjonen p? et grensesnitt.
netsh ras set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ip show ipaddress
Viser gjeldende IP-adresser.
netsh routing ip relay show ifstats
Viser per-grensesnitt-statistikk for DHCP Relay-agent
netsh p2p pnrp cloud repair
Starter delingsgjenkjenning og reparasjon.
netsh delete helper
Fjerner en hjelper-DLL.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.092

How to find the Windows 8/8.1 fonts and the fonts folder?

 /

Change Shared Folders and Hard Drives in Windows 7 or add and remove!

 /

Start Q-Dir with last window position and view settings!

 /

How to disable auto tips, messages and Adds in Windows 10?

 /

USB-Laufwerke, die nicht erkannt werden unter Windows 10/8.1/7, warum?

 /

Magnifier for microsoft windows 8.1 (open, find)!

 /

Per CMD die CPU auf 64 bit ändern, ist sowas möglich?

 /

Windows NET-Framework Downloaden 2.0, 3.5, 4.0!

 /