NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Bruk: add area [areaid=] Parametere: Kode Verdi areaid - IP-adressen til området som skal legges til. Merknader: Legger til et ID for området. Dette er et 32-biters tall uttrykt med desimalnotasjon med punktumer, og som identifiserer OSPF- området. Område-IDen trenger ikke å sammenfalle med en IP- adresse eller IP-nettverks-ID. Område-IDen 0.0.0.0 er reservert for stammen. Hvis området representerer et nettverk med delnett, kan du bruke IP-nettverksnummeret til nettverket med delnett som område-ID. Eksempler: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA

netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - kommando Legger til omr?de. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set interface
Oppdaterer protokollinformasjonen p? et grensesnitt.
netsh ras set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ip show ipaddress
Viser gjeldende IP-adresser.
netsh routing ip relay show ifstats
Viser per-grensesnitt-statistikk for DHCP Relay-agent
netsh p2p pnrp cloud repair
Starter delingsgjenkjenning og reparasjon.
netsh delete helper
Fjerner en hjelper-DLL.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.061

Funktioniert der Firefox eigentlich mit Windows-7, gibt es Probleme?

 /

Copy Paste Text Without Formatting on Windows?

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

Can i manually create in Windows 8.1 / 8 and 10 a restore point?

 /

Help, where can i turn off the Windows 8, or shut down the Windows 8?

 /

I found thousands of photos, how could I select all?

 /

Wie kann ich den Maus-Zeiger Stick mit Windows Starten lassen!

 /

In Explorer View Hidden and System Files in Q-Dir, (show, hide)!

 /