netsh » routing » ip » ospf » add » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Bruk: add area [areaid=] Parametere: Kode Verdi areaid - IP-adressen til området som skal legges til. Merknader: Legger til et ID for området. Dette er et 32-biters tall uttrykt med desimalnotasjon med punktumer, og som identifiserer OSPF- området. Område-IDen trenger ikke å sammenfalle med en IP- adresse eller IP-nettverks-ID. Område-IDen 0.0.0.0 er reservert for stammen. Hvis området representerer et nettverk med delnett, kan du bruke IP-nettverksnummeret til nettverket med delnett som område-ID. Eksempler: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA


Quick - Link:
netsh routing ipx rip set interface
Oppdaterer protokollinformasjonen p? et grensesnitt.
netsh interface ip show ipaddress
Viser gjeldende IP-adresser.
netsh delete helper
Fjerner en hjelper-DLL.
netsh routing ip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQLegger til omr?de. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.077
13798
Hello, how does it work Auto Words in MS Office Word? Can I initiate a full scan on Windows 11 for malware? What is the file time, or the directory time? How do I know if HD is bad then? Is it certain number! Always start the notification area, does it work? Woher weiß ich, ob Festplatte schlecht ist? Ist es eine bestimmte Nummer? Is it possible to roll back a Windows driver? How can I activate / deactivate the mouse trails in Windows 11? Use timestamps from a specific windows file or folder! Can I run Windows XP programs under Windows 11!(0)