NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set interface ? INTERFACE-objektet brukes til å konfigurere og overvåke RIP-grensesnitt. Kommandosyntaks: SHOW INTERFACE [grsnavn] SET INTERFACE grsnavn [[ADMSTATE= ] admtilstand] [[ADVERTISE=] admtilstand] [[LISTEN= ] admtilstand] [[UPDATEMODE=] opdmodus] [[INTERVAL=] opdint] [[AGEMULTIPLIER=] mult] hvor: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). admtilstand - ENABLED eller DISABLED. opdmodus - STANDARD, NONE eller AUTOSTATIC. opdint - oppdateringsintervall i sekunder. mult - multiplikator for rutealdring.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - kommando Oppdaterer protokollinformasjonen p? et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show mfe
Viser multicast-videresendingsoppf?ringer
netsh ras add multilink
Legger til listen over flerkoblingstyper som PPP vil forhandle om
netsh firewall set service
Angir tjenestekonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Sletter angitt OSPF-nabo.
netsh lan dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ipx sap show
Viser konfigurasjonsinformasjon.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/interface.htm
0.046

RUN the Windows Control Panel, how to?

 /

Where is the Task Manager in Windows 8.1, 8 and 10!

 /

Explorer 4 X for all Windows User Admins and Novice!

 /

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, disable)?

 /

Druckerverwaltung, Druckerserver, Trieber, Anschlüsse Drucker unter Windows 10!

 /

QuickTextPaste Video!

 /

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /

Preview, rotate, customize the page to PDF!

 /