NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set interface ? INTERFACE-objektet brukes til å konfigurere og overvåke RIP-grensesnitt. Kommandosyntaks: SHOW INTERFACE [grsnavn] SET INTERFACE grsnavn [[ADMSTATE= ] admtilstand] [[ADVERTISE=] admtilstand] [[LISTEN= ] admtilstand] [[UPDATEMODE=] opdmodus] [[INTERVAL=] opdint] [[AGEMULTIPLIER=] mult] hvor: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). admtilstand - ENABLED eller DISABLED. opdmodus - STANDARD, NONE eller AUTOSTATIC. opdint - oppdateringsintervall i sekunder. mult - multiplikator for rutealdring.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - kommando Oppdaterer protokollinformasjonen p? et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show mfe
Viser multicast-videresendingsoppf?ringer
netsh ras add multilink
Legger til listen over flerkoblingstyper som PPP vil forhandle om
netsh firewall set service
Angir tjenestekonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Sletter angitt OSPF-nabo.
netsh lan dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ipx sap show
Viser konfigurasjonsinformasjon.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/interface.htm
0.14

Den Virenschutz "Windows Defender" in Win 8 (10, 8.1) deaktivieren!

 /

Change your Account Picture in Windows-7 or Browse for new Account Image!

 /

Play Sound when use copy and paste action from the clipboard!

 /

How to Change Column Settings in for the Explorer Views in Quad Explorer?

 /

The difference from MS 365 Office to 2016 Office!

 /

MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows desktop!

 /

Can I filter certain file types in the directory contents printing?

 /

What is Windows PE (WinPE)?

 /