NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set interface ? INTERFACE-objektet brukes til å konfigurere og overvåke RIP-grensesnitt. Kommandosyntaks: SHOW INTERFACE [grsnavn] SET INTERFACE grsnavn [[ADMSTATE= ] admtilstand] [[ADVERTISE=] admtilstand] [[LISTEN= ] admtilstand] [[UPDATEMODE=] opdmodus] [[INTERVAL=] opdint] [[AGEMULTIPLIER=] mult] hvor: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). admtilstand - ENABLED eller DISABLED. opdmodus - STANDARD, NONE eller AUTOSTATIC. opdint - oppdateringsintervall i sekunder. mult - multiplikator for rutealdring.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - kommando Oppdaterer protokollinformasjonen p? et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show mfe
Viser multicast-videresendingsoppf?ringer
netsh ras add multilink
Legger til listen over flerkoblingstyper som PPP vil forhandle om
netsh firewall set service
Angir tjenestekonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Sletter angitt OSPF-nabo.
netsh lan dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ipx sap show
Viser konfigurasjonsinformasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Oppdaterer protokollinformasjonen p? et grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/interface.htm
0.218
18544

The difference from MS 365 Office to 2016 Office!

 /

No connection via WiFi / W-LAN under my Windows 10 Surface, why?

 /

Show Message Box if move files to recycle bin!

 /

Uninstall Q-Dir from Surface Pro on Windows 10, how to?

 /

Problems with Windows-10 and favorites and desktop shortcuts!

 /

Delete, move the user into other Windows 10 groups?

 /

Windows 10 Bildschirmtastatur kann nicht gestartet werden?

 /

The right font for every note and every door!

 /

Energy saving mode, balanced and maximum performance difference!

 /

How to define the mouse tracks on Windows itself. Order, texture?

 /

Wie kann ich Browser hinzufügen, bzw. entfernen ?

 /

Wie liste ich Dateien in alle Unterverzeichnisse auf?

 /