NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set interface ? Objektet INTERFACE bruges til at konfigurere og overvåge RIP-grænseflader. Kommandosyntaks: SHOW INTERFACE [ifname] SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate] [[LISTEN= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=] updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult] Hvor: ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter). admstate - ENABLED eller DISABLED. updmode - STANDARD, NONE, eller AUTOSTATIC. updint - Opdateringsinterval i sekunder. mult - Multiplifikator for forældelse af rute.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show mfe
Viser poster for multicast-afsendelse
netsh ras add multilink
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh firewall set service
Indstiller konfigurationen af firewall-tjeneste.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Sletter den angivne OSPF-nabo.
netsh lan dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx sap show
Viser konfigurationsoplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/interface.htm
0.311
18645

The handy short note on the Windows desktop is always in the foreground!

 /

Was sind Druckaufträge?

 /

 Schneeflocken, Blumen, Blätter am Windows Desktop fallen lassen!

 /

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /

Screensavers prevent under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Can I scans all protected system files (command-line)?

 /

Windows 10 slow startup of programs and high CPU load, what to do?

 /

Mouse tolerance range, 1-10 pixels in Auto Power Options OK!

 /

When the Windows 10 gets sluggish and sluggish?

 /

Wie kann ich bei Windows 8.1 u. 10 erkennen, ob ich Windows x32/x86, oder x64 Edition habe?

 /

Restore system files and settings from a Windows-10/8.1 Restore Point!

 /

Where is the fonts directory in Windows-7 (find and open)?

 /