NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set interface ? Objektet INTERFACE bruges til at konfigurere og overvåge RIP-grænseflader. Kommandosyntaks: SHOW INTERFACE [ifname] SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate] [[LISTEN= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=] updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult] Hvor: ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter). admstate - ENABLED eller DISABLED. updmode - STANDARD, NONE, eller AUTOSTATIC. updint - Opdateringsinterval i sekunder. mult - Multiplifikator for forældelse af rute.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show mfe
Viser poster for multicast-afsendelse
netsh ras add multilink
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh firewall set service
Indstiller konfigurationen af firewall-tjeneste.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Sletter den angivne OSPF-nabo.
netsh lan dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx sap show
Viser konfigurationsoplysninger.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/interface.htm
0.077

Virtual pointer stick, good for projectors and PowerPoint!

 /

How to disable Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or customize (turn off, enable, stop)?

 /

Folder total size in the File-Explorer Status-Bar?

 /

On screen keyboard at logon (login) in windows 7, log in without keyboard?

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

Wie kann ich den hybriden Standbymodus in Windows-7 einschalten/deaktivieren?

 /

Portable use of the process killer under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Is on Windows x64 the x64 version of NonCompressibleFiles faster or better?

 /