NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set interface ? Objektet INTERFACE bruges til at konfigurere og overvåge RIP-grænseflader. Kommandosyntaks: SHOW INTERFACE [ifname] SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate] [[LISTEN= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=] updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult] Hvor: ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter). admstate - ENABLED eller DISABLED. updmode - STANDARD, NONE, eller AUTOSTATIC. updint - Opdateringsinterval i sekunder. mult - Multiplifikator for forældelse af rute.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show mfe
Viser poster for multicast-afsendelse
netsh ras add multilink
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh firewall set service
Indstiller konfigurationen af firewall-tjeneste.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Sletter den angivne OSPF-nabo.
netsh lan dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx sap show
Viser konfigurationsoplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/interface.htm
0.156
18645

Can I filter certain file types in the folder contents printing?

 /

Facebook und andere Passwörter herausfinden ohne zurücksetzen?

 /

Activate mouse shadow in Windows, but how to?

 /

In the screenshot function, miss saving as JPG, PNG, BMP, GIF or TIFF!

 /

What can I do if my Windows 10 computer does not start?

 /

Change minutes for several files at the same time!

 /

Für Zeichentabelle Tastenkürzel unter allen Windows-Betriebssysteme!

 /

Windows Server free download!

 /

How do I quickly create user accounts via command line?

 /

Die Kategorie Test Tools für Windows auf Software OK!

 /

New work surfaces with their own settings in the Quad Explorer!

 /

What is an internet platform?

 /