NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add multilink ? add multilink [type = ] MULTI|BACP Tilføjer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om. type - typen MULTI - Multilink-PPP-sessioner. BACP - Kontrolprotokol for tildeling af båndbredde (Bandwidth Allocation Control Protocol).

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK

netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show test
Viser alle kategorier og udf?rer alle test.
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade.
netsh interface portproxy set v4tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras ipx set access
Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.












Windows-10





Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/add/multilink.htm

0.093

Where is the real Desktop folder path in Windows 8.1/8/ 10?

 /

Der Ordner C:\Windows\Logs\CBS\ ist so groß, was ist das für ein Verzeichnis?

 /

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

Portable use and Windows 10 protected folders problem!

 /

Download Language Packs for Windows-7!

 /

Windows 7 Benutzer beim Startbildschirm alle Benutzer anzeigen?

 /

Desktop Verknüpfung zum Windows 8.1, 8 und 10 Wartungscenter!

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /