NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add multilink ? add multilink [type = ] MULTI|BACP Tilføjer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om. type - typen MULTI - Multilink-PPP-sessioner. BACP - Kontrolprotokol for tildeling af båndbredde (Bandwidth Allocation Control Protocol).

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK

netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show test
Viser alle kategorier og udf?rer alle test.
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade.
netsh interface portproxy set v4tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras ipx set access
Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/add/multilink.htm
0.234
17167

When I use two monitors, the pointer goes on the right side a jump left 6-7 centimeters!

 /

Hide system mouse pointer on MS Desktop and Server!

 /

Set printer output tray under Windows desktop and server!

 /

Disk Error Checking on Windows 10!

 /

Turn off the directory grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /

Help on Windows 10 I can not customize the file time stamp, why?

 /

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /

How to start DirectX diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Can I test your touchscreen quickly for the multi-touch function!

 /

Ist Snapchat ein Virus, oder Trojaner?

 /

Customize Prevent System Shutdown from task bar!

 /

The fastest way to see the performance index under Windows 10!

 /