NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add multilink ? add multilink [type = ] MULTI|BACP Tilføjer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om. type - typen MULTI - Multilink-PPP-sessioner. BACP - Kontrolprotokol for tildeling af båndbredde (Bandwidth Allocation Control Protocol).

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK

netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show test
Viser alle kategorier og udf?rer alle test.
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade.
netsh interface portproxy set v4tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras ipx set access
Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/add/multilink.htm
0.186
17167

How can I query whether a path is a directory or directory?

 /

Windows 10 1803 - 2004 Spring Creators und Redstone Update hängt!

 /

Einstellen, daß bei Windows start die Icons wiederhergestellt werden?

 /

Where can I see if Service Pack 1 is installed on my Windows 7?

 /

After auto update, many programs do not work in Windows 10?

 /

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 11 and 10?

 /

Smart 3D Benchmark for MS Windows 11, 10, ... etc. and MS Server OS!

 /

Why should I print a test page with this tool?

 /

Problems with fonts on Windows 8.1 / 10 can I reset font to default?

 /

Virtual mouse balls hanging on a virtual elastic rubber band for Windows!

 /

Automatically customize the power options!

 /

Windows 10/11 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /