NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add multilink ? add multilink [type = ] MULTI|BACP Tilføjer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om. type - typen MULTI - Multilink-PPP-sessioner. BACP - Kontrolprotokol for tildeling af båndbredde (Bandwidth Allocation Control Protocol).

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK

netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show test
Viser alle kategorier og udf?rer alle test.
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade.
netsh interface portproxy set v4tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras ipx set access
Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/add/multilink.htm
0.061

The default printer has disappeared after Windows 10 Auto-Update?

 /

Der Virenscanner findet nie was, brauche ich sowas überhaupt unter Windows 10?

 /

Windows 10 Build 17623 Redstone 5 mit HEIF-Format?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

Windows 10 app deny microphone access, but how!

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator!

 /

Start with a favorite, without to register *.qdr?

 /

With the stress test, load only the graphics card, how to?

 /