NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » set » v4tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy set v4tov4 ? Format: set v4tov4 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametre: Parameter Værdi listenport - IPv4-port, der skal lyttes på. connectaddress - Den IPv4-adresse, der skal oprettes forbindelse til. connectport - IPv4-port, der skal oprettes forbindelse til. listenaddress - Den IPv4-adresse, der skal lyttes på. protocol - Den protokol, der skal anvendes. På nuværende tidspunkt understøttes kun TCP. Bemærkninger: Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET / V4TOV4

netsh interface portproxy set v4tov4 - Windows 2000/XP - Kommandoer Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, set, v4tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add routefilter
Tilf?jer OSPF-rutefilter.
netsh lan
?ndringer til 'netsh lan'-konteksten.
netsh routing ipx sap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras show registeredserver
Angiver, om en computer er registreret som en
netsh interface ipv6 6to4
?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten.
netsh routing ip rip delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/set/v4tov4.htm

0.062

How can i browse FTP folders in Explorer Views, do you support SFTP?

 /

Un Zip software!

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab folder in explorer view?

 /

The best tool to converts BIN CD or DVD images to ISO images!

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

Where can I see if Service Pack 1 is installed on my Windows 7?

 /

Eine Reinstallation von Windows 10 (zurücksetzen, bereinigen)?

 /

Auto expand the folders in Windows 10 MS-Explorer, how to?

 /