NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set v4tov4 - Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4. set v4tov6 - Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6. set v6tov4 - Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4. set v6tov6 - Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET

netsh interface portproxy set - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set global
Angiver globale NAT-parametre.
netsh interface portproxy show all
Viser alle proxyparametre for en port.
netsh routing ipx rip set filter
Opdaterer en protokolfilterpost p? listen med filtre.
netsh ras ipx show
Viser oplysninger.
netsh interface ip show icmp
Viser ICMP-statistik.
netsh routing ip relay show ifbinding
Viser IP-adressebindinger for gr?nseflader.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/set.htm
0.249
16117

File search with filter and (include or exclude) the files!

 /

Umschalttaste gedrückt halten und Befehl editieren!

 /

Wenn man den Mausfokus von der Bildschirmlupe entfernen könnte?

 /

Prevent Windows 10 programs from automatically starting, how does it work?

 /

How do I start the cmd.exe?

 /

Modify SmartScreen on Windows 10 (turn off, enable)?

 /

Was ist ein SQL und Server?

 /

Help on Windows 10 I can not copy the files, what am I doing wrong?

 /

Delete non-erasable files when restarting the Windows PC! 

 /

Clone eg transfer the folder from Explorer View-1 to View-2?

 /

Can I compare Images in Multiple Folders?

 /

Update thumbnails in Windows Explorer!

 /