NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set global ? Format: set global [[tcptimeoutmins=]heltal] [[udptimeoutmins=]heltal] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametre: Tag Værdi tcptimeoutmins - Timeout-værdien i minutter brugt på TCP-tilknytninger. udptimeoutmins - Timeout-værdien i minutter brugt på UDP-tilknytninger. loglevel - En af følgende værdier: none: Ingen logføring af NAT-relaterede hændelser. error: Logfør kun NAT-relaterede fejl. warn: Logfør NAT-relaterede advarsler. info: Logfør NAT-relaterede oplysninger. Bemærkninger: Indstiller globale NAT-parametre. Eksempel: set global tcptimeoutmins=1440 udptimeoutmins=1 loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / GLOBAL

netsh routing ip nat set global - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver globale NAT-parametre. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifconfig
Viser DHCP Relay Agent-konfiguration pr. gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud help
Viser en liste over kommandoer.
netsh delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken.
netsh routing ip show mfe
Viser poster for multicast-afsendelse

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/global.htm
0.077

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

8 Mouse Balls for on the Desktop for Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Disable Grouping in File Explorer!

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

How to set in Windows 8.1 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /

Has my Windows 10 a Bluetooth support, how to find out?

 /

Windows 7 direct download links all versions!

 /