NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set global ? Format: set global [[tcptimeoutmins=]heltal] [[udptimeoutmins=]heltal] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametre: Tag Værdi tcptimeoutmins - Timeout-værdien i minutter brugt på TCP-tilknytninger. udptimeoutmins - Timeout-værdien i minutter brugt på UDP-tilknytninger. loglevel - En af følgende værdier: none: Ingen logføring af NAT-relaterede hændelser. error: Logfør kun NAT-relaterede fejl. warn: Logfør NAT-relaterede advarsler. info: Logfør NAT-relaterede oplysninger. Bemærkninger: Indstiller globale NAT-parametre. Eksempel: set global tcptimeoutmins=1440 udptimeoutmins=1 loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / GLOBAL

netsh routing ip nat set global - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver globale NAT-parametre. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifconfig
Viser DHCP Relay Agent-konfiguration pr. gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud help
Viser en liste over kommandoer.
netsh delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken.
netsh routing ip show mfe
Viser poster for multicast-afsendelse
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/global.htm
0.046

VHD, what is this file?

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

Is the mouse pointer in Windows 8 (8.1) smaller than the XP cursor?

 /

Was bringen dem Nutzer die 2x Öffnung und das Klonen im Font Viewer?

 /