NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set global ? Sposób użycia: set global [[tcptimeoutmins=]liczba całkowita] [[udptimeoutmins=]liczba całkowita] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Etykieta Wartość tcptimeoutmins - Limit czasu (w minutach) używany dla mapowań TCP. udptimeoutmins - Limit czasu (w minutach) używany dla mapowań UDP. loglevel - Jedna z następujących wartości: none: nie rejestruje zdarzeń związanych z NAT. error: rejestruje tylko błędy związane z NAT. warn: rejestruje ostrzeżenia związane z NAT. info: rejestruje informacje związane z NAT. Uwagi: ustawia globalne parametry translacji adresów sieciowych (NAT). Przykład: set global tcptimeoutmins=1440 udptimeoutmins=1 loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / GLOBAL

netsh routing ip nat set global - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia globalne parametry NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show
Wyświetla informacje.
netsh p2p pnrp cloud dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh bridge uninstall
Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS dla określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu.
netsh routing ip show mfe
Wyświetla wpisy przesyłania dalej multiemisjiWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmienia globalne parametry NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/global.htm
0.202
15523

Can crashes occur when using 32-bit programs on Windows 10?

 /

Console and PowerShell show the Date or change the Time!

 /

Save individual columns plus file explorer views under Win 10, 8.1, ...!

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /

How do I uninstall the memory test from Windows 10, ...? (portable installation)

 /

ExperienceIndex on Windows-10 with ExperienceIndex OK!

 /

Turn off screen lock Windows 10, but can I?

 /

Thunderbird x86/x64 32/64-Bit Download, finden installieren!

 /

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /

Re-run Assessment, problem Experience Index command line?

 /

Grouping and possibilities in Quad-Explorer Q-Dir!

 /