NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set global ? Sposób użycia: set global [[tcptimeoutmins=]liczba całkowita] [[udptimeoutmins=]liczba całkowita] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Etykieta Wartość tcptimeoutmins - Limit czasu (w minutach) używany dla mapowań TCP. udptimeoutmins - Limit czasu (w minutach) używany dla mapowań UDP. loglevel - Jedna z następujących wartości: none: nie rejestruje zdarzeń związanych z NAT. error: rejestruje tylko błędy związane z NAT. warn: rejestruje ostrzeżenia związane z NAT. info: rejestruje informacje związane z NAT. Uwagi: ustawia globalne parametry translacji adresów sieciowych (NAT). Przykład: set global tcptimeoutmins=1440 udptimeoutmins=1 loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / GLOBAL

netsh routing ip nat set global - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia globalne parametry NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show
Wyświetla informacje.
netsh p2p pnrp cloud dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh bridge uninstall
Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS dla określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu.
netsh routing ip show mfe
Wyświetla wpisy przesyłania dalej multiemisji
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmienia globalne parametry NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/global.htm
0.171
15523

Activate desktop icons on Windows 11!

 /

Organize the desktop icons under Windows 11 or 10!

 /

New shortcut without "shortcut" in the name under Windows!

 /

Difference between key combination and keyboard shortcuts?

 /

Can I still use the countdown in the stopwatch on Windows 11?

 /

Changing the settings for mains operation and idle state!

 /

Diverse Windows Service Packs!

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Disable? (on, Enable)

 /

On Windows 11 the individual Digital Watch on the desktop!

 /

With Windows 11, potentially unwanted apps are blocked!

 /

Virtueller Zeigestab, gut für Beamer und Projektoren!

 /

Where can i find the settings on Samsung Galaxy?

 /