NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set prefixpolicy ? Sposób użycia: set prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość prefix - Prefiks, dla którego ma być dodana zasada. precedence - Wartość pierwszeństwa dla porządkowania. label - Wartość etykiety do dopasowania. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje zasadę wyboru adresów źródłowego i docelowego dla danego prefiksu. Przykład: set prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 set prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip dnsproxy set global
Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set address
Modyfikuje informacje o adresie IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Wyświetla granice multiemisji IP
netsh ras add
Dodaje elementy do tabeli.
netsh firewall set opmode
Ustawia konfigurację operacyjną zapory.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/prefixpolicy.htm
0.249
17964

No file share selected, what can I do?

 /

Where do I find and start the PowerShell in Windows 10?

 /

Auto-Expand of the windows system favorites at program start?

 /

Windows 10 start the program or app as administrator in admin mode!

 /

Multitouch tester for Windows 10!

 /

Can I open in Windows 8.1/10 the program path through the task manager?

 /

Das Windows 10 Startmenü schneller öffnen lassen!

 /

Das Internet am Samsung Galaxy ist zu langsam, was tun?

 /

Windows-10/8.1/7/XP unter Windows-10 in Virtual-Box, funktioniert so was?

 /

The alternative test page printout on Windows operating systems!

 /

TEMP directory Windows 10 TMP !

 /

TouchWiz-Start hoher Akkuverbrauch auf meinem Handy (Smart-Phone)?

 /