netsh interface ipv6 set prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set prefixpolicy ? Sposób użycia: set prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość prefix - Prefiks, dla którego ma być dodana zasada. precedence - Wartość pierwszeństwa dla porządkowania. label - Wartość etykiety do dopasowania. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje zasadę wyboru adresów źródłowego i docelowego dla danego prefiksu. Przykład: set prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 set prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip dnsproxy set global
Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set address
Modyfikuje informacje o adresie IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Wyświetla granice multiemisji IP
netsh ras add
Dodaje elementy do tabeli.
netsh firewall set opmode
Ustawia konfigurację operacyjną zapory.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/prefixpolicy.htm
0.218
17964

Auto Login in Windows-8.1 und 10 ohne Passwort (Kennwort)?

 /

Where can I find in Windows 8.1 or 10 allowed programs to communicate through Firewall?

 /

Can I customize what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /

Wie kann ich bei Windows 8 (8.1, 10) Programme im Kompatibilitätsmodus ausführen?

 /

Paint Stress test for Laptop, Notebooks, Tablets, Desktop PCs or Surface Pro and Go!

 /

Festplatte?

 /

Difference between Save Current State and Save Current State at Desktop Item?

 /

Windows 10 all apps folder (open, find, delete, cleen)?

 /

Windows 8 auf Windows 8.1 kostenlos updaten, bzw. upgraden!

 /

ShellExecuteEx Funktion, Suche LPCITEMIDLIST!

 /

Problems with Windows 10 Folder Protection and Defender!

 /

Prevent Recovery of deleted files under Windows 10 / 8.1 excluding additional software!

 /