netsh interface ipv6 set prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set prefixpolicy ? Sposób użycia: set prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość prefix - Prefiks, dla którego ma być dodana zasada. precedence - Wartość pierwszeństwa dla porządkowania. label - Wartość etykiety do dopasowania. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje zasadę wyboru adresów źródłowego i docelowego dla danego prefiksu. Przykład: set prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 set prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip dnsproxy set global
Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set address
Modyfikuje informacje o adresie IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Wyświetla granice multiemisji IP
netsh ras add
Dodaje elementy do tabeli.
netsh firewall set opmode
Ustawia konfigurację operacyjną zapory.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/prefixpolicy.htm
0.14
17964

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

How can I in OpenCloseDriveEject!

 /

Soll ich mir eine Update- oder Vollversion von Windows-7 bestellen?

 /

Overclocked systems?

 /

Deaktivieren Sie den Suchverlauf im Windows 10-Datei-Explorer!

 /

Wie kann ich Windows-7 telefonisch aktivieren?

 /

Is there in Windows 10 a Memory Diagnostics Tool for RAM (memory)? 

 /

Die Ordnergröße auf Windows-10!

 /

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /

Was ist ein PS2 Druckeranschluss?

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

Do you want to restore the icons on Windows start / login?

 /