NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set prefixpolicy ? Kullanım: set prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer prefix - İlke eklenecek önek. precedence - Sıralama için öncelik değeri. label - Eşleştirme için etiket değeri. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Belirli bir önek için kaynak ve hedef adres seçim ilkesini değiştirir. Örnek: set prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 set prefixpolicy - Windows 2000/XP - Komutları Önek ilkesi bilgilerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect
Haber gruplar?, posta ve proxy sunucular?na ba?lan?r.
netsh routing ip igmp
`netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ipv6 set state
Kald?r?lm?ş işlevin durumunu ayarlar.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Tüm iletişim kurallar? için tercih düzeylerini gösterir.
netsh ras appletalk dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall show config
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Önek ilkesi bilgilerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/prefixpolicy.htm
0.28
17653

The category desktop clocks on Software OK!

 /

What is Micro-Staff?

 /

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Can I switch user accounts on windows 8 / 8.1 (customize, swop)?

 /

Is there a search function in Quad Explorer?

 /

How to delete favorite filters entered by mistake?

 /

Can I Download the Windows-10 and Install it!

 /

Gibt es einen Papierkorb für den Windows 10 Desktop?

 /

Quick access to essential drive and system functions!

 /

Title at the top of each explorer window Tabs!

 /

Remove the formatting in Word at or before pasted the text!

 /

Why administrative rights to prevent sleep mode, standby?

 /