NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set prefixpolicy ? Kullanım: set prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer prefix - İlke eklenecek önek. precedence - Sıralama için öncelik değeri. label - Eşleştirme için etiket değeri. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Belirli bir önek için kaynak ve hedef adres seçim ilkesini değiştirir. Örnek: set prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 set prefixpolicy - Windows 2000/XP - Komutları Önek ilkesi bilgilerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect
Haber gruplar?, posta ve proxy sunucular?na ba?lan?r.
netsh routing ip igmp
`netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ipv6 set state
Kald?r?lm?ş işlevin durumunu ayarlar.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Tüm iletişim kurallar? için tercih düzeylerini gösterir.
netsh ras appletalk dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall show config
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Önek ilkesi bilgilerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/prefixpolicy.htm
0.14
17653

Difference between unencrypted and encrypted networks?

 /

Is my Windows 10 / 11 up to date?

 /

Turn off or Enable trim support for SSD on Windows 11, 10, 8.1!

 /

OneDrive.exe - Ungültiges Bild unter Windows 11 und 10!

 /

Tip simple several rename in the Explorer Views!

 /

Wo kann ich die D-U-N-S Nummer (DUNS) abfragen?

 /

Probleme beim Öffnen von docx Dokumenten mit altem MS-Office Word!

 /

Clean up TEMP quickly on Windows 11!

 /

Der Virenscanner findet nie was, brauche ich sowas überhaupt unter Windows 10?

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10/11 protected directorys problem!

 /

Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!

 /

Windows 10/11 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why?

 /