NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ igmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler. delete - Bir yapılandırma girişini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - IGMP/proxy yükler ve genel oturum açmayı ayarlar. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP

netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show all
Tüm kategorileri görüntüler.
netsh routing ip nat add addressmapping
NAT arabirimi adres havuzunaa bir IP adresi eşleşmesi ekler.
netsh interface portproxy add v4tov6
IPv4 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak bir girdi ekler.
netsh routing ipx netbios delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras ip set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ip add wins
Statik bir WINS sunucu adresi ekler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp.htm
0.311
16497

Windows 7 calculator desktop shortcut, can I?

 /

Wie kann ich das Desktophintergrundbild in Windows 7 ändern?

 /

What does "punch the icons" in Desktop-OK on Windows?

 /

Kann mein MS-Surface mit Windows 10 durch diese kleinen Insekten beschädigt werden!

 /

Skype beenden, oder minimieren bei Gesprächsende (To-Tray)!

 /

What are background programs?

 /

Start Disk Check in Windows-10 Explorer!

 /

Windows Ordner, oder Laufwerke auf Veränderungen überwachen!

 /

Switch language or translate Windows Standby blocker into my language?

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

Verhindern, dass der Computer in den Energiesparmodus wechselt, der Bildschirm jedoch nicht!

 /

Reserve virtual memory C++, Windows?

 /