netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ igmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler. delete - Bir yapılandırma girişini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - IGMP/proxy yükler ve genel oturum açmayı ayarlar. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP

netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show all
Tüm kategorileri görüntüler.
netsh routing ip nat add addressmapping
NAT arabirimi adres havuzunaa bir IP adresi eşleşmesi ekler.
netsh interface portproxy add v4tov6
IPv4 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak bir girdi ekler.
netsh routing ipx netbios delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras ip set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ip add wins
Statik bir WINS sunucu adresi ekler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp.htm
0.187
16497

Why can I not update to the new Windows 10?

 /

Windows 10 desktop is gone, what can I do?

 /

On Windows 8.1 and 10, how to turn off the Internet?

 /

Wie kann ich in Windows-7 die Größe des Vorschaufensters ändern?

 /

Server-Manager bei Anmeldung nicht starten (Server 2016, 2012, 2008)?

 /

Assistent zum Erstellen von Ordnerfreigaben unter Windows 10!

 /

What is a SD memory card?

 /

Security and Maintenance Change settings under Windows 10?

 /

Uninstall and install Desktop OK (64-bit / 32-bit) Windows 10, 8.1, 7!

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 aktivieren / deaktivieren (Deinstallieren)?

 /

Command to open Advanced sharing settings in Windows 10?

 /

Change Windows Desktop Icon Size and View ,plus save!

 /