NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ igmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler. delete - Bir yapılandırma girişini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - IGMP/proxy yükler ve genel oturum açmayı ayarlar. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP

netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show all
Tüm kategorileri görüntüler.
netsh routing ip nat add addressmapping
NAT arabirimi adres havuzunaa bir IP adresi eşleşmesi ekler.
netsh interface portproxy add v4tov6
IPv4 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak bir girdi ekler.
netsh routing ipx netbios delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras ip set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ip add wins
Statik bir WINS sunucu adresi ekler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp.htm
0.156
16497

How to select/add users for Windows 8 / 10 / 11 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

Windows system file recovery program (example)!

 /

Where can I clear File Explorer history on Windows 11?

 /

Windows 11: Passwort nach Standby und Ruhezustand deaktivieren?

 /

Windows 7 (8.1/10) vom USB-Stick installieren, aber wie?

 /

Which pointer should I use as an extended mouse pointer?

 /

Change the user accounts privileges in Windows 10 / 11!

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

Can I create a PDF from Screenshot or other Images?

 /

Check if all directorys enjoy virus protection under Windows 10!

 /

Run The Msi Afterburner also on Windows 10, 11!

 /

The desktop pixel query tool for Windows 11, 10, ...!

 /