NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add wins ? Kullanım: add wins [name=] [addr=] [[index=]tamsayı] Parametreler: Etiket Değer name - WINS sunucularının eklendiği arabirimin adı. addr - Eklediğiniz WINS sunucusunun IP adresi. index - Belirtilen WINS sunucusu adresi için dizin (tercih) belirtir. Açıklamalar: Statik olarak yapılandırılan listeye yeni bir WINS sunucusu IP adresi ekler. Varsayılan olarak WINS sunucusu listenin en sonuna eklenir. Dizin belirlendiyse, diğer sunucular aşağıya itilerek WINS sunucusu yerini alır. Daha önce WINS sunucu bilgileri DHCP sunucusundan alınmışsa yeni adres eski liste ile yer değiştirir. Örnekler: add wins "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.1 add wins "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / WINS

netsh interface ip add wins - Windows 2000/XP - Komutları Statik bir WINS sunucu adresi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show link
PPP'nin anlaºaca?? ba?lant? özelliklerini gösterir
netsh interface ip show wins
WINS sunucusu adreslerini gösterir.
netsh routing ip rip add neighbor
Arabirim üzerine RIP komºusu ekler.
netsh p2p pnrp cloud show seed
PNRP SeedServer yap?land?rma parametresini görüntüler.
netsh diag help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ip igmp install
IGMP/proxy yükler ve genel oturum açmay? ayarlar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Statik bir WINS sunucu adresi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/wins.htm
0.296
15397

The Photo Resizer for all Microsoft Windows Desktop and Server OS!

 /

Ändern der Benutzerpasswörter auf Windows 10/11, ohne das Aktuelle zu kennen?

 /

Einfaches Öffnen, Schließen und Auswerfen von Medien und Laufwerken unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Find and start Windows 10 media player!

 /

What is a desktop, with an example?

 /

For the Greens and Greenpeace just the right desktop clock!

 /

Can I remove the Alternative Energy Efficiency Tool from my Windows 10, ...!

 /

What is a low-level format?

 /

Powerful sysdm.cpl ,3 command in Windows 10 / 11!

 /

WordPad über ein Desktop Button starten unter Windows 11/10!

 /

Can I increase and share energy efficiency in the commercial area?

 /

Is there a rich text editor under Windows 11, 10, 8.1, ...?

 /