netsh » interface » ip » add » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add wins ? Kullanım: add wins [name=] [addr=] [[index=]tamsayı] Parametreler: Etiket Değer name - WINS sunucularının eklendiği arabirimin adı. addr - Eklediğiniz WINS sunucusunun IP adresi. index - Belirtilen WINS sunucusu adresi için dizin (tercih) belirtir. Açıklamalar: Statik olarak yapılandırılan listeye yeni bir WINS sunucusu IP adresi ekler. Varsayılan olarak WINS sunucusu listenin en sonuna eklenir. Dizin belirlendiyse, diğer sunucular aşağıya itilerek WINS sunucusu yerini alır. Daha önce WINS sunucu bilgileri DHCP sunucusundan alınmışsa yeni adres eski liste ile yer değiştirir. Örnekler: add wins "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.1 add wins "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / WINS


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQStatik bir WINS sunucu adresi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/wins.htm
0.061
15397
Fix the Freeze on the Nintendo Wii U, but how (hang up)? Is my Windows 10 activated, where can I see it? Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10/11? Scan area or page size as DIN A4 to PDF? System administrator Windows 11/10, how to activate the full admin account? Run Windows 10/11 command prompt (cmd.exe) in administrator mode! Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, can I? Was ist YouTube Shorts? Der Unterschied zwischen Päckchen und Paket? Handy, Umts, LTE, G4, G5, Empfang im Haus oder Wohnung verbessern!(0)