netsh interface ip add wins - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add wins ? Kullanım: add wins [name=] [addr=] [[index=]tamsayı] Parametreler: Etiket Değer name - WINS sunucularının eklendiği arabirimin adı. addr - Eklediğiniz WINS sunucusunun IP adresi. index - Belirtilen WINS sunucusu adresi için dizin (tercih) belirtir. Açıklamalar: Statik olarak yapılandırılan listeye yeni bir WINS sunucusu IP adresi ekler. Varsayılan olarak WINS sunucusu listenin en sonuna eklenir. Dizin belirlendiyse, diğer sunucular aşağıya itilerek WINS sunucusu yerini alır. Daha önce WINS sunucu bilgileri DHCP sunucusundan alınmışsa yeni adres eski liste ile yer değiştirir. Örnekler: add wins "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.1 add wins "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / WINS

netsh interface ip add wins - Windows 2000/XP - Komutları Statik bir WINS sunucu adresi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show link
PPP'nin anlaºaca?? ba?lant? özelliklerini gösterir
netsh interface ip show wins
WINS sunucusu adreslerini gösterir.
netsh routing ip rip add neighbor
Arabirim üzerine RIP komºusu ekler.
netsh p2p pnrp cloud show seed
PNRP SeedServer yap?land?rma parametresini görüntüler.
netsh diag help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ip igmp install
IGMP/proxy yükler ve genel oturum açmay? ayarlar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Statik bir WINS sunucu adresi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/wins.htm
0.156
15397

Error message: You might not have enough rights!

 /

Secure File Removal Using the ERASE Command, Examples?

 /

Various program / tool requests for Windows!

 /

Horizontales Scrollen mit Always-Mouse-Wheel, aber wie?

 /

Open MS Office documents when the computer starts, but how?

 /

Minimieren von Thunderbird Info-, bzw. Tray- Bereich (Beispiel)!

 /

Zwischen den Registerkarten im Win 8.1 Internet Explorer Start-App, oder Metro-App wechseln?

 /

Quick Memory Test OK for Windows 10, 8.1, ... and Server!

 /

What is Tabbed Browsing?

 /

For what four different duration of Benschmarks?

 /

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 (install)?

 /

Sterne am Windows Desktop im Vordergrund!

 /