netsh ğ routing ğ ip ğ igmp ğ install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp install ? Kullanım: install [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametreler: Etiket Değer loglevel - Aşağıdaki değerlerden biri: none: IGMP ilişkili olayların günlüğünü tutma. error: Yalnızca IGMP ile ilgili hataların günlüğünü tut. warn: IGMP ile ilgili uyarıların günlüğünü tut. info: IGMP ile ilgili bilgilerin günlüğünü tut. Açıklamalar: IGMP yönlendiricisi/proxy'sini yükler ve genel günlük düzeyini ayarlar. Örnekler: install loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / INSTALL


Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Bulutu eşitler.
netsh routing ip igmp set interface
Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iştirir.
netsh routing ipx add staticroute
Yol tablosuna statik bir yol ekler.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQIGMP/proxy yükler ve genel oturum açmay? ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/install.htm
0.078
17464

Internet Explorer 11 input bar missing (search field, menu)!

Mouse pointer and cursor options open faster on MS Windows 11, 10, ... OS!

Quick-Text-Paste Sample hotkeys for Windows 11, 10, 8.1, ...!

Fastest way to a Quickly scan for malware and spyware on Windows-10 / 11!

Fax and Scan is gone at once, Windows (11, 10, 8.1)!

Multitouch tester for Windows 10 / 11!(0)