netsh » routing » ip » igmp » install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp install ? Bruk: install [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametere: Kode Verdi loglevel - En av følgende verdier: none: Ingen logging av IGMP-relaterte hendelser. error: Logg bare IGMP-relaterte feil. warn: Logg IGMP-relaterte advarsler. info: Logg IGMP-relatert informasjon. Merknader: Installerer IGMP-router/-proxy og angir globalt loggingsnivå. Eksempel: install loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / INSTALL


Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.
netsh routing ip igmp set interface
Endrer parametere for grensesnittkonfigurasjon.
netsh interface ipv6 show mobility
Viser konfigurasjonsparametere for bevegelighet.
netsh routing ipx add staticroute
Legger til en statisk rute i rutetabellen.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQInstallerer IGMP-ruter/-proxy og angir global logging. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/install.htm
0.061
17371

How does this tool improve print quality on the printer?

Has the Firefox problems with Windows-7?

How does this tool improve print quality on the printer?

Has the Firefox problems with Windows-7?

How does this tool improve print quality on the printer?

Resolve the Problem with Intel HD and 1680 x1050 screen resolution on Windows 7 and Win 8.1 or 8?(0)