NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp install ? Bruk: install [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametere: Kode Verdi loglevel - En av følgende verdier: none: Ingen logging av IGMP-relaterte hendelser. error: Logg bare IGMP-relaterte feil. warn: Logg IGMP-relaterte advarsler. info: Logg IGMP-relatert informasjon. Merknader: Installerer IGMP-router/-proxy og angir globalt loggingsnivå. Eksempel: install loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / INSTALL

netsh routing ip igmp install - Windows 2000/XP - kommando Installerer IGMP-ruter/-proxy og angir global logging. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, install, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Sletter et godkjeningsfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.
netsh diag ping dhcp
Pinge DHCP-servere for hvert kort.
netsh routing ip igmp set interface
Endrer parametere for grensesnittkonfigurasjon.
netsh interface ipv6 show mobility
Viser konfigurasjonsparametere for bevegelighet.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/install.htm
0.046

How to change Short date and/or Long date format in Windows-7 (10/8.1)?

 /

Extra traces on Windows 10 / 8.1, ... leave behind!

 /

Where is the folder of Windows 10 wallpapers!

 /

Jump to a certain point in the Explorer history / navigation!

 /

Is there a command line option to start the program minimized?

 /

What is an SSD hard drive and SSHD?

 /

KO Timer more options for the Process and APP Terminator on Windows (10, 8.1, ...)!

 /

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /