NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » add » staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add staticroute ? ADD-kommandoen brukes til å legge til nye oppføringer i IPX-konfigurasjonen. Kommandosyntaks: ADD INTERFACE grsnavn ADD STATICROUTE grsnavn nett [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] intervall [HOPS=] mellomstasjoner ADD STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn [NETWORK=] nett [NODE=] node [SOCKET=] socket [HOPS=] mellomstasjoner ADD FILTER grsnavn modus [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= nettmaske] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pakketype] [LOG] der: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). mac - neste mellomstasjon for mac-adresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). intervall - intervallantall (desimal). mellomstasjoner - antall mellomstasjoner (desimal). tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). tjnavn - tjenestenavn. node - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). socket - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). modus - INPUT eller OUTPUT. maske - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre. handling - PERMIT or DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / ADD / STATICROUTE

netsh routing ipx add staticroute - Windows 2000/XP - kommando Legger til en statisk rute i rutetabellen. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v6tov4
Legger til en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv4.
netsh routing ipx netbios delete nbname
Sletter et NETBIOS-navn fra listen over NETBIOS-navn.
netsh ras ip set access
Angir om klienter gis tilgang forbi den eksterne
netsh interface ip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ip ospf uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p group show acl
Viser ACL-informasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Legger til en statisk rute i rutetabellen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add/staticroute.htm
0.218
17050

Kann ich die Bugs auch kommerziell auf meinem Büro-PC nutzen?

 /

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 11 and 10?

 /

The virtual mouse pointer extension for the Windows Desktop!

 /

What is the difference between memory and hard disk space?

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows 11, 10, ... Desktops!

 /

Slow data transfer in the home network on a notebook, laptop or PC?

 /

Activate / deactivate additional Windows features in Windows 11!

 /

Objektanzahl, Verzeichnisgröße, Größenangaben und Informationen in der Statusleiste!

 /

Can I pin programs on Win7 Taskbar (unpin)?

 /

Kann ich verändern der Farbe in der Adressleiste des aktiven Fensters einstellen?

 /

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows 11, 10, ... Task-Bar!

 /

Detect the time until the battery is full or empty under Windows 11!

 /