NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp install ? Sposób użycia: install [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Etykieta Wartość loglevel - Jedna z następujących wartości: none: nie rejestruje zdarzeń związanych z IGMP. error: rejestruje tylko błędy związane z IGMP. warn: rejestruje ostrzeżenia związane z IGMP. info: rejestruje informacje związane z IGMP. Uwagi: instaluje router/serwer proxy IGMP i ustawia globalny poziom rejestrowania. Przykład: install loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / INSTALL

netsh routing ip igmp install - Windows 2000/XP - polecenie Instaluje router lub serwer proxy IGMP i ustawia globalne rejestrowanie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, install, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show wins
Wyświetla adresy serwera WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Wyświetla statystykę chmury.
netsh diag ping adapter
Bada usługą ping wszystkie karty.
netsh routing ip igmp set global
Ustawia globalne parametry protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show mobility
Wyświetla parametry konfiguracji mobilności.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/install.htm
0.061

How to open Control Panel in Windows-7 start  (find, run, start)?

 /

How long has my Windows 8.1, 8 or 10 PC been running?

 /

Burn an ISO image to a DVD using CMD commands in Windows 8.1, 10, or 7?

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /

Where is the difference between favorites and Quick links?

 /

What is a phobia?

 /

Windows 10 Home local users and groups are missing, why this?

 /

Always Mouse Wheel for no focus Windows on all MS OS!

 /