NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp install ? Sposób użycia: install [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Etykieta Wartość loglevel - Jedna z następujących wartości: none: nie rejestruje zdarzeń związanych z IGMP. error: rejestruje tylko błędy związane z IGMP. warn: rejestruje ostrzeżenia związane z IGMP. info: rejestruje informacje związane z IGMP. Uwagi: instaluje router/serwer proxy IGMP i ustawia globalny poziom rejestrowania. Przykład: install loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / INSTALL

netsh routing ip igmp install - Windows 2000/XP - polecenie Instaluje router lub serwer proxy IGMP i ustawia globalne rejestrowanie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, install, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show wins
Wyświetla adresy serwera WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Wyświetla statystykę chmury.
netsh diag ping adapter
Bada usługą ping wszystkie karty.
netsh routing ip igmp set global
Ustawia globalne parametry protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show mobility
Wyświetla parametry konfiguracji mobilności.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Instaluje router lub serwer proxy IGMP i ustawia globalne rejestrowanie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/install.htm
0.171
19345

Auto hide and showing the Windows 11, 10, ... desktop icons with a timer!

 /

Wozu sind die Kurznotizen für Microsofts Windows gut?

 /

Warum man die gesamte Software aktualisieren sollte!

 /

Update now the Microsoft Office 365, 2019, 2016, ...!

 /

Remove Autostart of FontViewOK under Windows via the menu, program!

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

Vergleichen Sie Bilder und mehrsprachige Sprache, um die Sprache zu ändern!

 /

Copy Windows 8.1 and 10 folder view settings for all folders, (match, transfer)?

 /

Kann ich Windows in eine andere Sprache konvertieren?

 /

Option to lock directories?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

The directory size evaluation does not start with Windows!

 /