NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp install ? Sposób użycia: install [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Etykieta Wartość loglevel - Jedna z następujących wartości: none: nie rejestruje zdarzeń związanych z IGMP. error: rejestruje tylko błędy związane z IGMP. warn: rejestruje ostrzeżenia związane z IGMP. info: rejestruje informacje związane z IGMP. Uwagi: instaluje router/serwer proxy IGMP i ustawia globalny poziom rejestrowania. Przykład: install loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / INSTALL

netsh routing ip igmp install - Windows 2000/XP - polecenie Instaluje router lub serwer proxy IGMP i ustawia globalne rejestrowanie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, install, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show wins
Wyświetla adresy serwera WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Wyświetla statystykę chmury.
netsh diag ping adapter
Bada usługą ping wszystkie karty.
netsh routing ip igmp set global
Ustawia globalne parametry protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show mobility
Wyświetla parametry konfiguracji mobilności.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/install.htm
0.046

How to enable or disable Windows 8 password query when resuming from sleep mode?

 /

Start parameter in Don't Sleep, for example for a batch file?

 /

How to recover files from Recycle Bin in Windows 10?

 /

Gelöschte Windows-8.1 / 10 Dateien und Ordner wiederherstellen?

 /

Den Dateimanager Titel in der Titelleiste ändern (Q-Dir)?

 /

What is Drop and Drag?

 /

Change the Windows 10 computer sounds, how to?

 /

Disable Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

 /