NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp install ? Sposób użycia: install [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Etykieta Wartość loglevel - Jedna z następujących wartości: none: nie rejestruje zdarzeń związanych z IGMP. error: rejestruje tylko błędy związane z IGMP. warn: rejestruje ostrzeżenia związane z IGMP. info: rejestruje informacje związane z IGMP. Uwagi: instaluje router/serwer proxy IGMP i ustawia globalny poziom rejestrowania. Przykład: install loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / INSTALL

netsh routing ip igmp install - Windows 2000/XP - polecenie Instaluje router lub serwer proxy IGMP i ustawia globalne rejestrowanie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, install, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show wins
Wyświetla adresy serwera WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Wyświetla statystykę chmury.
netsh diag ping adapter
Bada usługą ping wszystkie karty.
netsh routing ip igmp set global
Ustawia globalne parametry protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show mobility
Wyświetla parametry konfiguracji mobilności.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/install.htm
0.046

What are program arguments, parameters, variables?

 /

Can I use the Windows XP Explorer.exe in Win-7?

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /

Wi-Fi or WLAN Show Driver Information, how to (Command Prompt)?

 /

Nach Download Fehlermeldung: Keine gültige Win32-Anwendung, warum!

 /

How can I switch or change the Language In DesktopOK?

 /

System Sounds adjust, change or activate in Windows 10 / 8.1!

 /

Datum, Zeit bei Dateien und Ordnern ändern per Eingabeaufforderung Befehle!

 /