NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp set global ? Sposób użycia: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Etykieta Wartość loglevel - Jedna z następujących wartości: none: Brak rejestrowania zdarzeń związanych z IGMP. error: Rejestrowanie tylko błędów związanych z IGMP. warn: Rejestrowanie ostrzeżeń związanych z IGMP. info: Rejestrowanie informacji związanych z IGMP. Uwagi: ustawia parametry globalne dla routera/serwera proxy IGMP, takie jak rejestrowanie zdarzeń pokrewnych. Przykład: set global loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SET / GLOBAL

netsh routing ip igmp set global - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia globalne parametry protokołu IGMP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete dns
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.
netsh routing ip routerdiscovery add interface
Konfiguruje odkrycie routera dla określonego interfejsu.
netsh ras
Zmiany w kontekście `netsh ras'.
netsh diag show version
Wyświetla wersję systemu Windows i WMI.
netsh routing ip nat dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/set/global.htm
0.14

Executing commands from the explorer address bars in Q-Dir!

 /

Can I use the Windows XP Explorer.exe in Win-7?

 /

How to disable Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

Where is the difference between favorites and Quick links?

 /

Fehlercode 80072F8F bei der Windows 8.1 Aktualisierung?

 /

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Can I customize Short date and/or Long date format in Windows-7 (10/8.1)?

 /

I have set it to 'Keep last 4' but it doesn't so autosave the icons!

 /