NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp set global ? Sposób użycia: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Etykieta Wartość loglevel - Jedna z następujących wartości: none: Brak rejestrowania zdarzeń związanych z IGMP. error: Rejestrowanie tylko błędów związanych z IGMP. warn: Rejestrowanie ostrzeżeń związanych z IGMP. info: Rejestrowanie informacji związanych z IGMP. Uwagi: ustawia parametry globalne dla routera/serwera proxy IGMP, takie jak rejestrowanie zdarzeń pokrewnych. Przykład: set global loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SET / GLOBAL

netsh routing ip igmp set global - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia globalne parametry protokołu IGMP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete dns
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.
netsh routing ip routerdiscovery add interface
Konfiguruje odkrycie routera dla określonego interfejsu.
netsh ras
Zmiany w kontekście `netsh ras'.
netsh diag show version
Wyświetla wersję systemu Windows i WMI.
netsh routing ip nat dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/set/global.htm
0.077

Decode, Encode, Decompress, Compress?

 /

Free Software to Auto Hide Desktop Icons for Windows all OS!

 /

Kann DesktopOK die Bildschirmauflösung beider Bildschirme in der Überschrift verwenden?

 /

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, how to?

 /

Meine externe USB Festplatte funktioniert am USB HUB nicht, warum?

 /

Download Packprogramme fürs Komprimieren, Entkomprimieren, Dekomprimieren!

 /

Rename Default operating system Name at System startup in Windows-7, how to?

 /

I'm missing a option 'Auto column width'?

 /