NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete dns ? Sposób użycia: delete dns [interface=] [[address=]|all] Parametry: Tag Wartość interface - Nazwa interfejsu, z którego usunięto serwery DNS. address - Jedna z następujących wartości: : Określony adres IPv6 serwera DNS do usunięcia. all: Usuwa wszystkie skonfigurowane adresy IPv6 dla serwerów DNS. Spostrzeżenia: Usuwa statycznie skonfigurowane adresy IPv6 serwera DNS dla określonego interfejsu. Przykłady: delete dns "Połączenie lokalne" fec0:0:0:ffff::1 delete dns "Połączenie lokalne" all

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / DNS

netsh interface ipv6 delete dns - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show authtype
Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania.
netsh interface ip show udpstats
Wyświetla statystykę protokołu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Wyświetla parametr konfiguracji serwera referencyjnego protokołu PNRP.
netsh diag ping
Testuje poleceniem ping usługę WINS, protokól IP, grupy dyskusyjne, pocztę, serwer proxy DNS i karty.
netsh routing ip igmp set
Ustawia informacje o konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/dns.htm
0.218
16276

Can I remove the process killer from my new Windows 11 or 10?

 /

Wo sind die Erweiterten Einstellungen der Firewall unter Windows!

 /

What is -fixed at this position- in the desktop clock?

 /

What does restore the clipboard in QTP for Windows 11, 10, ... ?

 /

VHD, what is this file?

 /

Install / activate XPS viewer in Windows 11?

 /

Open in new process right-click menu, menu item removed in Ecxplorer Views?

 /

Make all windows transparent under MS Windows OS!

 /

Free text reading tool for Windows 11, 10, ...! 

 /

Can I use the screen testing tools on MS Windows 11 OS?

 /

How can i customize the Language on PayPal.com?

 /

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /