NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete dns ? Sposób użycia: delete dns [interface=] [[address=]|all] Parametry: Tag Wartość interface - Nazwa interfejsu, z którego usunięto serwery DNS. address - Jedna z następujących wartości: : Określony adres IPv6 serwera DNS do usunięcia. all: Usuwa wszystkie skonfigurowane adresy IPv6 dla serwerów DNS. Spostrzeżenia: Usuwa statycznie skonfigurowane adresy IPv6 serwera DNS dla określonego interfejsu. Przykłady: delete dns "Połączenie lokalne" fec0:0:0:ffff::1 delete dns "Połączenie lokalne" all

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / DNS

netsh interface ipv6 delete dns - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show authtype
Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania.
netsh interface ip show udpstats
Wyświetla statystykę protokołu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Wyświetla parametr konfiguracji serwera referencyjnego protokołu PNRP.
netsh diag ping
Testuje poleceniem ping usługę WINS, protokól IP, grupy dyskusyjne, pocztę, serwer proxy DNS i karty.
netsh routing ip igmp set
Ustawia informacje o konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/dns.htm
0.218
16276

Windows 10 SDK c++ Download!

 /

How can i add or change languages in Windows-10 and Win 8.1?

 /

Use timestamps from a specific windows file or directory!

 /

Sie benötigen für das sichere Löschen von Festplatten ein schnelles Tool?

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10, how to change numbers formats?

 /

Compare Fonts TTF OTF on Windows!

 /

Desktop OK grant access to Defender Folder Protection W10!

 /

Warum brauche ich den Windows Temp-Ordner (10, 8.1, 7)?

 /

See more of your Wallpaper on the Windows Desktop and Server OS!

 /

Windows 10 (32 Bit / 64 Bit) 1809 Download März 2019, aber wo!

 /

Schriftarten bei Windows-10 deinstallieren (entfernen, löschen)?

 /

Can I translate Get Pixel Color for people in my country?

 /