netsh routing ip rip add interface - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add interface ? Sposób użycia: add interface [name=] [[metric=]liczba całkowita] [[updatemode=]demand|periodic] [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]liczba całkowita] [[remove=]liczba całkowita] [[update=]liczba całkowita] [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]liczba całkowita] [[unicast=]also|only|disable] [[accfiltmode=]include|exclude|disable] [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]ciąg] Parametry: name - Nazwa interfejsu, do którego jest dodawany protokół RIP. metric - Wartość metryki dla tras opartych na tym interfejsie. updatemode - Jedna z następujących wartości: demand: stosuje tryb aktualizacji na żądanie. periodic: przeprowadza aktualizacje w oparciu o okresowy interwał. announce - Jedna z następujących wartości: none: anonsuje wszystkie trasy. rip1: anonsuje tylko trasy protokołu RIP wersja 1. rip1compat: anonsuje przy użyciu trybu zgodnego z wersją protokołu RIP. rip2: anonsuje tylko trasy protokołu RIP wersja 2. accept - Jedna z następujących wartości: none: akceptuje wszystkie trasy. rip1: akceptuje tylko trasy protokołu RIP wersja 1. rip1compat: akceptuje przy użyciu trybu zgodnego z wersją protokołu RIP. rip2: akceptuje tylko trasy protokołu RIP wersja 2. expire - Interwał wygaśnięcia trasy. remove - Interwał usunięcia trasy. update - Interwał pełnej aktualizacji. authmode - Jedna z następujących wartości: authnone: autoryzacja nie jest wymagana. authsimplepassword: wymagana jest autoryzacja hasła. tag - Etykieta trasy. unicast - Jedna z następujących wartości: also: stosuje także emisję pojedynczą. only: stosuje tylko tryb emisji pojedynczej. disable: wyłącza tryb multiemisji. accfiltmode - Jedna z następujących wartości: include: dołącza filtry akceptacji. exclude: wyklucza filtry akceptacji. disable: wyłącza filtry akceptacji. annfiltmode - Jedna z następujących wartości: include: dołącza filtry anonsowania. exclude: wyklucza filtry anonsowania. disable: wyłącza filtry anonsowania. password - Hasło w formacie zwykłego tekstu (maksymalnie 16 znaków). Uwagi: włącza i konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie. Przykłady: add interface "Połączenie lokalne" Włącza i konfiguruje protokół RIP w domyślnym interfejsie sieci LAN przy użyciu domyślnych ustawień konfiguracji protokołu RIP.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / INTERFACE

netsh routing ip rip add interface - Windows 2000/XP - polecenie Konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall reset
Resetuje konfigurację zapory do ustawień domyślnych.
netsh routing ip ospf add interface
Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu.
netsh interface show
Wyświetla informacje.
netsh routing ipx sap delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras show link
Pokazuje właściwości łącza, które protokół PPP będzie negocjował
netsh interface ipv6
Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/interface.htm
0.217
18060

Disable grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

Create a password reset eg. recovery disk for Windows 8.1, 8 and Windows 10!

 /

Display Color Calibration on Windows 10 laptops and PCs (7, 8.1), can I?

 /

How can i use the Auto Power Options OK for Windows OS!

 /

Easy of Access Center missing on Windows 10?

 /

New overview of commands and better editable keyboard commands!

 /

Standard-Drucker Einstellungen bei Windows 10 ändern, wie kann man das?

 /

Change the desktop ants to i.e. white color!

 /

Find and Start Remote Desktop Connection in Windows 10, how to?

 /

Kann man in Windows 7 die Aero Transparenz anpassen, oder ausschalten?

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /