NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add interface ? Kullanım: add interface [name=] [[metric=]tamsayı] [[updatemode=]demand|periodic] [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]tamsayı] [[remove=]tamsayı] [[update=]tamsayı] [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]tamsayı] [[unicast=]also|only|disable] [[accfiltmode=]include|exclude|disable] [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]dize] Parametreler: name - RIP eklediğiniz arabirimin adı. metric - Bu arabirime dayalı yollar için ölçüt değeri. updatemode - Aşağıdaki değerlerden biri: demand: İsteğe bağlı güncelleştirme modu kullan. periodic: Düzenli aralıklarla güncelleştirmeler gerçekleştir. announce - Aşağıdaki değerlerden biri: none: Tüm yolları bildir. rip1: Yalnızca RIP sürüm 1 yolları bildir. ripcompat: RIP sürümü uyumlu mod kullanarak bildir. rip2: Yalnızca RIP sürüm 2 yolları bildir. accept - Aşağıdaki değerlerden biri: none: Tüm yolları kabul et. rip1: Yalnızca RIP sürüm 1 yolları kabul et. ripcompat: RIP sürüm uyumlu modu kullanarak kabul et. rip2: Yalnızca RIP sürüm 2 yolları kabul et. expire - Yolun süresinin sona erme aralığı. remove - Yol kaldırma aralığı. update - Tam güncelleştirme aralığı. authmode - Aşağıdaki değerlerden biri: authnone: Yetkilendirme gerekli değil. authsimplepassword: Parola yetkilendirme gerekli. tag - Yol etiketi. unicast - Aşağıdaki değerlerden biri: also: Yalnızca tekli yayın kullan. only: Yalnızca tekli yayın kullan. disable: Tekli yayın modunu devre dışı bırak. accfiltmode - Aşağıdaki değerlerden biri: include: Kabul süzgeçlerini ekle. exclude: Kabul süzgeçlerini çıkar. disable: Kabul süzgeçlerini devre dışı bırak. annfiltmode - Aşağıdaki değerlerden biri: include: Bildiri süzgeçlerini ekle. exclude: Bildiri süzgeçlerini çıkar. disable: Bildiri süzgeçlerini devre dışı bırak. password - Bir düz metin parola (en çok 16 karakter). Açıklamalar: Belirtilen bir arabirimde RIP'i etkinleştirir ve yapılandırır. Örnekler: add interface "Yerel Ağ Bağlantısı" RIP yapılandırması varsayılan ayarları kullanarak RIP'i etkinleştirir ve yapılandırır.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / INTERFACE

netsh routing ip rip add interface - Windows 2000/XP - Komutları Belirlenen arabirim üzerinde RIP yap?land?rmas? yapar. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf add neighbor
OSPF komºusu ekler
netsh interface show
Bilgi gösterir.
netsh routing ipx sap delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras show client
Bu makineye ba?l? RAS istemcilerini gösterir.
netsh interface ip show udpstats
UDP istatistiklerini görüntüler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Belirlenen arabirim üzerinde RIP yap?land?rmas? yapar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/interface.htm
0.124
18650

Update Windows 10/11 to Windows 10/11 as a repair option!

 /

Set Countdown Timer and use Stopwatches in Windows 10 / 11, can I?

 /

When print set smaller font, so more of the directory tree fits on the page?

 /

How can i change the Contact Info on FaceBook.com?

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

The network drive is not there when Windows is restarted (11, 10, 8.1, 7)?

 /

How to show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

What is svchost.exe on Windows 11, 10, ... etc.?

 /

Screenshot function after the HD benchmark!

 /

Ein sehr komfortables Dateimanagement-Programm für Windows 11, 10, ...!

 /

Changeable font size and color in the each cmd.exe Tab!

 /

Tools - Tray Features - Screenshot Tool Info!

 /