NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add interface ? Sposób użycia: add interface [name=] [areaid=] [[addr=] [mask=]] Parametry: Etykieta Wartość name - nazwa interfejsu do dodania. areaid - adres IP obszaru, do którego należy ten interfejs. addr - adres IP interfejsu do dodania. mask - maska adresu IP interfejsu do dodania. Uwagi: Włącza OSPF w podanym interfejsie. Parametry adresu i maski są opcjonalne. Dla interfejsów, które mają tylko jeden adres IP, adres i maskę można pominąć. Dla interfejsów typu "point to point" lub interfejsów, które uzyskują adres poprzez protokół DHCP, adres i maskę należy pominąć, ponieważ dla tych interfejsów adres nie jest stały. Dla interfejsów, które mają wiele adresów IP, adres i maskę należy określić dla każdego polecenia dodawania, tak aby adres IP, dla którego jest dodawany interfejs OSPF, był jednoznaczny. Przykłady: add interface "Połączenie lokalne" 0.0.0.0 11.0.0.1 255.255.255.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / INTERFACE

netsh routing ip ospf add interface - Windows 2000/XP - polecenie Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras show registeredserver
Wyświetla, czy komputer jest zarejestrowany
netsh interface ipv6 6to4 dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Usuwa filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje chmurę z określonym hostem.
netsh diag ping gateway
Bada usługą ping domyślne serwery bram dla każdej z kart.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/interface.htm
0.265
18903

Save the desktop OK window position in Windows 10, 8.1, 7, ...!

 /

Windows 10 Desktop ist weg, was kann ich tun - Problem Lösungen?

 /

Search query Windows 10 MS file explorer (simple example)?

 /

Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10!

 /

How to disable or enable hibernate in windows 7?

 /

Amazon Bestellung verbergen, verstecken, ... so klappt es 2020!

 /

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /

How can I customize the date and time display format in desktop clock?

 /

Programme(x86) Windows 8.1 / 10, was für ein Ordner (Verzeichnis) ist das?

 /

Burn Win-10 ISO, can I do on Windows?

 /

Hidden and System Files in MS Windows Explorer and Quad-Explorer, (show, hide)!

 /

Highlight different file types in different colors!

 /