NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add interface ? Sposób użycia: add interface [name=] [areaid=] [[addr=] [mask=]] Parametry: Etykieta Wartość name - nazwa interfejsu do dodania. areaid - adres IP obszaru, do którego należy ten interfejs. addr - adres IP interfejsu do dodania. mask - maska adresu IP interfejsu do dodania. Uwagi: Włącza OSPF w podanym interfejsie. Parametry adresu i maski są opcjonalne. Dla interfejsów, które mają tylko jeden adres IP, adres i maskę można pominąć. Dla interfejsów typu "point to point" lub interfejsów, które uzyskują adres poprzez protokół DHCP, adres i maskę należy pominąć, ponieważ dla tych interfejsów adres nie jest stały. Dla interfejsów, które mają wiele adresów IP, adres i maskę należy określić dla każdego polecenia dodawania, tak aby adres IP, dla którego jest dodawany interfejs OSPF, był jednoznaczny. Przykłady: add interface "Połączenie lokalne" 0.0.0.0 11.0.0.1 255.255.255.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / INTERFACE

netsh routing ip ospf add interface - Windows 2000/XP - polecenie Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras show registeredserver
Wyświetla, czy komputer jest zarejestrowany
netsh interface ipv6 6to4 dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Usuwa filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje chmurę z określonym hostem.
netsh diag ping gateway
Bada usługą ping domyślne serwery bram dla każdej z kart.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/interface.htm
0.155
18903

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

 /

Am Samsung Galaxy das Mobile-Internet deaktivieren (abstellen, ausschalten)?

 /

Command Line to list / cancel print jobs / Example?

 /

Network?

 /

Batch file with several commands output to text file Windows 11, 10, ...!

 /

What is compiling (compiler)?

 /

Can I see all shared directorys on Windows-10/11 Home and Pro?

 /

You don't want to say that it's better than Adobe Photoshop?

 /

Quick view and preview change Windows 11/10 (fast access)!

 /

Ändern Sie die Desktop-Ameisen um in z.B. weiße Farbe!

 /

Die Mausgeschwindigkeit auf allen Windows zu halten!

 /

What are RAW image files?

 /