netsh » routing » ip » ospf » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add interface ? Format: add interface [name=] [areaid=] [[addr=] [mask=]] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen, der skal tilføjes. areaid - IP-adressen på området, som grænsefladen tilhører. addr - IP-adressen på grænsefladen, der skal tilføjes. mask - IP-adressemasken på grænsefladen, der skal tilføjes. Kommentarer: Aktiverer OSPF på den angivne grænseflade. Adresse- og maskeparametrene er valgfri. For grænseflader, der kun har én IP-adresse, kan adressen og masken udelades. For Point to Point-grænseflader eller grænseflader, der modtager deres adresse via DHCP, bør adressen og masken udelades, da adressen ikke er fast for disse grænseflader. For grænseflader, der har flere IP-adresser, skal adressen og masken angives for hver "add"-kommando, så IP-adressen, for hvilken OSPF tilføjes, er utvetydig. Eksempler: add interface "LAN-forbindelse" 0.0.0.0 11.0.0.1 255.255.255.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / INTERFACE


Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synkroniserer en sky med en angivet v?rt.
netsh routing ip igmp show
Viser oplysninger.








Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ



Aktiverer OSPF p? den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/interface.htm
0.046
17367

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

Problems opening docx documents with old MS Office Word!

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, how to?

Unlock and delete Files and Folder via MS File-Explorer Context Menu?

How to see auto startup programs in Windows 10/11 (Apps)?



(0)